Status Report 1
WO01 Present Status of KEKB
Haruyo KOISO, Tetsuo ABE, Kazunori AKAI, Mitsuo AKEMOTO, Atsuyoshi AKIYAMA, Mitsuhiro ARINAGA, Kiyokazu EBIHARA, Kazumi EGAWA, Atsushi ENOMOTO, John FLANAGAN, Shigeki FUKUDA, Hitoshi FUKUMA, Yoshihiro FUNAKOSHI, Kazuro FURUKAWA, Takaaki FURUYA, Kazufumi HARA, Toshiyasu HIGO, Shigenori HIRAMATSU, Hiromi HISAMATSU, Hiroyuki HONMA, Teruya HONMA, Kenji HOSOYAMA, Takao IEIRI, Naoko IIDA, Hitomi IKEDA, Mitsuo IKEDA, Shigemi INAGAKI, Shigeru ISAGAWA, Hitoshi ISHII, Atsushi KABE, Eiichi KADOKURA, Tatsuya KAGEYAMA, Kazuhisa KAKIHARA, Eiji KAKO, Susumu KAMADA, Takuya KAMITANI, Ken-ichi KANAZAWA, Hiroaki KATAGIRI, Shigeki KATO, Takashi KAWAMOTO, Sergei KAZAKOV, Mitsuo KIKUCHI, Eiji KIKUTANI, Kiyoshi KITAGAWA, Yuji KOJIMA, Ichitaka KOMADA, Tadashi KUBO, Kikuo KUDO, Noboru KUDO, Katsumi MARUTSUKA, Mika MASUZAWA, Shuji MATSUMOTO, Toshihiro MATSUMOTO, Shinichiro MICHIZONO, Katsuhiko MIKAWA, Toshihiro MIMASHI, Shinji MITSUNOBU, Takako MIURA, Kenji MORI, Akio MORITA, Yoshiyuki MORITA, Hirotaka NAKAI, Hiromitsu NAKAJIMA, Tatsuro NAKAMURA, Hiroshi NAKANISHI, Kota NAKANISHI, Katsumi NAKAO, Hisayoshi NAKAYAMA, Sigeshi NINOMIYA, Michiru NISHIWAKI, Yujiro OGAWA, Kazuhito OHMI, Yukiyoshi OHNISHI, Satoshi OHSAWA, Yasunobu OHSAWA, Norihito OHUCHI, Katsunobu OIDE, Masaaki ONO, Toshiyuki OZAKI, Kenji SAITO, Hiroshi SAKAI, Yutaka SAKAMOTO, Masayuki SATO, Masanori SATOH, Kyo SHIBATA, Tetsuo SHIDARA, Mitsuru SHIRAI, Akihiro SHIRAKAWA, Tsuyoshi SUENO, Masaaki SUETAKE, Yusuke SUETSUGU, Ryuhei SUGAHARA, Takashi SUGIMURA, Tsuyoshi SUWADA, Susumu TAKANO, Seiji TAKASAKI, Tateru TAKENAKA, Yasunao TAKEUCHI, Yasunori TAKEUCHI, Masafumi TAWADA, Masaki TEJIMA, Makoto TOBIYAMA, Noboru TOKUDA, Yasuchika YAMAMOTO, Yoshiharu YANO, Kazue YOKOYAMA, Masato YOSHIDA, Mitsuhiro YOSHIDA, Shinichi YOSHIMOTO, Kazuo YOSHINO;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
1
WO02 Status of the J-PARC 3GeV RCS
Hideaki HOTCHI, Michikazu KINSHO;
Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC), Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
4
WO03 Status of X-FEL/SPring-8 Machine Construction
Tsumoru SHINTAKEA), Representing Joint XFEL Project TeamA),B);
A) RIKEN, XFEL Joint Project / SPring-8, B) JASRI, XFEL Joint Project / SPring-8
7
WO04 Present Status of RIKEN RI-beam Factory
Osamu KAMIGAITO, Masaki FUJIMAKI, Tadashi FUJINAWA, Nobuhisa FUKUNISHI, Akira GOTO, Hiroo HASEBE, Yoshihide HIGURASHI, Kumio IKEGAMI, Eiji IKEZAWA, Tadashi KAGEYAMA, Masayuki KASE, Masanori KIDERA, Misaki KOMIYAMA, Hironori KUBOKI, Keiko KUMAGAI, Takeshi MAIE, Makoto NAGASE, Takahide NAKAGAWA, Jun-ichi OHNISHI, Hiroki OKUNO, Hiromichi RYUTO, Naruhiko SAKAMOTO, Yoichi SATO, Kenji SUDA, Masanori WAKASUGI, Hiroshi WATANABE, Tamaki WATANABE, Kazunari YAMADA, Shigeru YOKOUCHI, Yasushige YANO;
RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science
10
Status Report 1
WO05 Operation Status of the SPring-8 Accelerators
Masaru TAKAO, for Accelerator Division;
JASRI/SPring-8
13
WO06 Beam Commissioning of J-PARC MR
Tadashi KOSEKI, MR Accelerator Group;
J-PARC Center, KEK and JAEA
16
WO07 Status of the Accelerator Test Facility
Nobuhiro TERUNUMAA), and ATF International Collaboration;
A) KEK, High Energy Accelerator Research Organization
19
WO08 Status of Accelerators and Technical Development at TIARA
Watalu YOKOTA, Takayuki NARA, Ikuo ISHIBORI, Satoshi KURASHIMA, Ken-ichi YOSHIDA, Takahiro YUYAMA, Tomohisa ISHIZAKA, Takashi AGEMATSU, Sadanori UNO, Atsuya CHIBA, Keisuke YAMADA, Akihito YOKOYAMA, Kiyoshi MIZUHASHI, Susumu OKUMURA, Nobumasa MIYAWAKI, Hirotsugu KASHIWAGI, Yosuke YURI, Yuichi SAITOH, Yasuyuki ISHII, Takahiro SATOH, Takeru OHKUBO, Tomihiro KAMIYA;
Takasaki Advanced Radiation Research Institute, Japan Atomic Energy Research Agency
22
WO09 Current Status of the RCNP Cyclotron Facility
Kichiji HATANAKA, Mitsuhiro FUKUDA, Tetsuhiko YORITA, Takane SAITO, Hitoshi TAMURA, Mitsuru KIBAYASHI, Keiichi NAGAYAMA, Hiroyuki OKAMURA, Atsushi TAMII, Shunpei MORINOBU, Hidenori KAWAMATA;
Research Center for Nuclear Physics, Osaka University
25
WO10 Status of Center for Accelerator and Beam Applied Science of Kyushu University
Nobuo IKEDAA), Kenji ISHIBASHIA), Tetsuo NOROB), Kenshi SAGARAB), Yujiro YONEMURAA), Hidehiko ARIMAA), Tomio OKAIA), Yusuke UOZUMIA), Keisuke MAEHATAA), Yukinobu WATANABEC), Nobuhiro SHIGYOA), Genichiro WAKABAYASHIA), Takashi TERANISHIB), Tomotsugu WAKASAB), Tsuneyasu MORIKAWAB), Akira TAKAGID), Hisayoshi NAKAYAMAD), Sadayoshi FUKUMOTOD), Yoshitaka KIMURAD), Yoshiharu MORIE), Takio TOMIMASUF);
A) Department of Applied Quantum Physics and Nuclear Engineering, Kyushu University, B) Department of Physics, Kyushu University, C) Department of Advanced Energy Engineering Science, Kyushu University, D) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), E) Research Reactor Institute, Kyoto University, F) SAGA Light Source
28
Status Report 3
WO11 Status of SPring-8 Linac
Shinsuke SUZUKI, Takao ASAKA, Hideki DEWA, Toshiaki KOBAYASHI, Tamotsu MAGOME, Akihiko MIZUNO, Tsutomu TANIUCHI, Hiromitsu TOMIZAWA, Kenichi YANAGIDA, Hirofumi HANAKI;
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/Spring-8)
31
WO12 Present Status of the KEK Electron/positron Injector Linac
Yujiro OGAWA, for the KEK electron/positron injector linac group;
KEK, High Energy Accelerator Research Organization, Accelerator Laboratory
34
WO13 Current Status of Linacs and Lasers of U.Tokyo in 2008
Mitsuru UESAKAA), Kazuyoshi KOYAMAA), Akira SAKUMIA), Toru UEDAA), Atsushi YAMAZAKIA), Fumito SAKAMOTOA), Eiko HASHIMOTOA), Akira MAEKAWAA), Tomohiko YAMAMOTOA), Ki Woo LEEA), Takuya NATSUIA), Yoshihiro TANIGUCHIA), Hiroki TAGUCHIA), Yuusa MUROYAA), Yousuke KATSUMURAA), Tomonao HOSOKAIB), Alexei ZHIDKOVC), Masashi YAMAMOTOD), Naoki NAKAMURAD), Eiji TANABED);
A) Nuclear Professional School, School of Engineering, University of Tokyo, B) Tokyo Institute of Technology, C) Central Research Institute of Electric Power Industry, D) Accuthera Inc.
37
WO14 Present Status of S-band Electron Linac in Osaka University
Yoichi YOSHIDA, Jinfeng YANG, Takafumi KONDOH, Yoshihide HONDA, Takahiro KOZAWA, Tamotsu YAMAMOTO, Goro ISOYAMA, Seiichi TAGAWA, Tetsuro MAJIMA;
The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
40
WO15 Present Status and Upgrade of the L-band Linac at ISIR, Osaka University
Goro ISOYAMA, Ryukou KATO, Shigeru KASHIWAGI, Yutaka MORIO, Yoshikazu TERASAWA, Kenichiro FURUHASHI, Shoji SUEMINE;
Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
43
WO16 Status of Linac and Light Sources of LEBRA at Nihon University
Toshinari TANAKAA), Isamu SATOA), Ken HAYAKAWAA), Yasushi HAYAKAWAA), Takao KUWADAA), Takeshi SAKAIA), Keisuke NAKAOA), Yumiko TAKAHASHIA), Kyoko NOGAMIA), Manabu INAGAKIA), Naoki SATOA), Hiroshi OKABEA), Masato ISHIIA), Atsushi ENOMOTOB), Shigeki FUKUDAB), Satoshi OHSAWAB), Kazuro FURUKAWAB), Shinichiro MICHIZONOB);
A) Laboratory for Electron Beam Research and Application (LEBRA), Nihon University, B) Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
46
Status Report 4
WO17 First Lasing of Mid Infrared Free Electron Laser in Kyoto University
Toshiteru KIIA),B), Heishun ZENA), Ryota KINJOA), Keisuke HIGASHIMURAA), Kai MASUDAA), Hideaki OHGAKIA),B), Young Uk JEONGC);
A) Institute of Advanced Energy, Kyoto University, B) Institute of Sustainability Science, Kyoto University, C) Korea Atomic Energy Research Institute
49
WO18 Present Status of Beam Physics Research using Accelerator Facility of ICR, Kyoto University
Akira NODAA), Hikaru SOUDAA), Hiromu TONGUA), Masao NAKAOA), Akihisa WAKITAA), Mikio TANABEA), Takehiro ISHIKAWAA), Masahiro IKEGAMIB), Toshiyuki SHIRAIC), Koji NODAC), Shinji SHIBUYAD), Tetsuya FUJIMOTOD), Soma IWATAD), Manfred GRIESERE), Igor MESHKOVF), Alexander V. SMIRNOVF), Evegeny SYRESINF);
A) ICR, Kyoto Univ., B) KPSI, JAEA, C) NIRS, D) AEC, E) MPI-K, F) JINR
52
WO19 Applications of Hokkaido University 45MeV Electron Linac to the Neutron Science Field
Yoshiaki KIYANAGI, Michihiro FURUSAKA, Takashi KAMIYAMA;
Graduate School of Engineering, Hokkaido University
55
WO20 Present Status of MIRRORCLE-type Tabletop SR's and Unique Applications that are Difficult with Conventional SR and X-ray Tubes
Hironari YAMADAA),B), Daisuke HASEGAWAB), Masaki MORITAB), Ahsa MOONA), Dorian MINKOVA), Yoko YANOA), Takayasu HANASHIMAB), Mami YAMADAB);
A) Synchrotron Light Life Science Centre, Ritsumeikan University, B) Photon Production Laboratory Ltd.
58
WO21 Usage Survey of Accelerator in Universities and Institutes
Yutaka ITOUA), Takeji MIYAOKAA), Takeshi YOSHIYUKIA), Yuji MATSUBARAA), Kunihiko SUZUKIA), Takashi BABAA), Kouichi KATAYAMAA), Takashi SATOA), Osamu YUSHIROA), Seiji MORIA), Katsuhiko FURUYAA), Akira TOKUCHIA), Yukiya HATTORIA), Naoaki IKEDAA), Osamu SATOB), Satoshi IWAIB);
A) Particle Accelerator Expert Committee, The Japan Electrical Manufactures' Association, B) Mitsubishi Research Institute, Inc.
61
Application of Accelerator 1
WO22 Study for the Performance of Cancer Medical Treatments using of a Coherent Monochromatic X-ray
Isamu SATOA), Kazutaka SHINTOMIA), Itaru MOROA), Takao KUWADAA), Takeshi SAKAIA), Ken HAYAKAWAB), Toshinari TANAKAB), Yasushi HAYAKAWAB), Keisa NAKAOB), Yumiko TAKAHASHIB), Kyoko NOGAMIB), Koichi ISHIKAWAC), Genichiro TAKAHASHIC), Katsumi ABEC), Tsutomu SAITOC), Hiroki NAGASEC), Fumio SHISHIKURAC), Tetsuo YOSHIKAWAC), Koji KURIHARAC), Reiko MORIC), Hiroshi YAMAMOTOD), Kaoru SUZUKID), Tetsuya NAKANISHIE), Toshiro SAGAEF), Atsushi MORIG), Shigeki FUKUDAH), Satoshi OHSAWAH), Kazuro FURUKAWAH), Shinichiro MICHIZONOH), Tsuyoshi SUWADAH), Takuya KAMITANIH), Kazue YOKOYAMAH), Shuichi NOGUCHIH), Nakaharu KAKOH), Soichi WAKATSUKII), Shigeru YAMAMOTOI), Kimichika TSUCHIYAI), Hisataka TAKENAKAJ), Kastuhiko ASANOK), Kiyokazu SATOL), Koiichi NAKAYAMAL), Masaru KURIBAYASHIM), Kazuaki MIYAZAKIM), Kazuhiko SAKURAIM), Naoki YAMAMOTON), Akio NODAO), Ario KOIZUMIO);
A) Advanced Research Institute for the Sciences and Humanities, Nihon University, B) Laboratory for Electron Beam Research and Application, Nihon University, C) School of Medicine, Nihon University, D) College of Science and Technology, Nihon University, E) College of Industrial Technology, Nihon University, F) School of Dentistry at Matsudo, Nihon University, G) College of Pharmacy, Nihon University, H) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), I) Institute of Materials Structure Science, KEK, J) Nanofabrication Corporation, NTT-AT, K) Supervisory Office for Power, Hitachi, Ltd., L) Power Systems Company, Toshiba Corporation, M) Rigaku Corporation
64
WO23 Experiment with Asymmetric Target Crystals in LEBRA-PXR
Yasushi HAYAKAWAA), Ken HAYAKAWAA), Manabu INAGAKI, A) Takao KUWADAA), Keisuke NAKAOA), Kyoko NOGAMIA), Takeshi SAKAIA), Isamu SATOA), Yumiko TAKAHASHIA), Toshinari TANAKAA);
A) Laboratory for Electron Beam Research and Application (LEBRA), Nihon University
69
WO24 Saturation Property of the Terahertz FEL at ISIR, Osaka University
Ryukou KATOA), Shigeru KASHIWAGIA), Yutaka MORIOA), Yoshikazu TERASAWAA), Kenichiro FURUHASHIA), Shoji SUEMINEA), Goro ISOYAMAA), Kimichika TSUCHIYAB), Shigeru YAMAMOTOB);
A) Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, B) Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
72
WO25 Development of THz Light Source using Pre-bunched FEL
Mafuyu YASUDA, Masayuki KAWAI, Kittipong KASAMSOOK, Akira KURIHARA, Yoshinobu SHIBASAKI, Sigenobu TAKAHASHI, Kenichi NANBU, Hiroyuki HAMA, Fujio HINODE;
Laboratory of Nuclear Science, Tohoku University
75
WO26 Laser-compton X-ray Generation using Pulsed-laser Super-cavity and Multi-bunch Electron Beam
Kazuyuki SAKAUEA), Sakae ARAKIB), Masafumi FUKUDAB), Yasuo HIGASHIB), Yosuke HONDAB), Toshiya MUTOB), Noboru SASAOC), Liu SHENGGUANGB), Mikio TAKANOD), Takashi TANIGUCHIB), Nobuhiro TERUNUMAB), Junji URAKAWAB), Masakazu WASHIOA);
A) Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, B) High Energy Accelerator Research Organization, C) Facility of Science, Kyoto University, D) Saube Co., Ltd.
78


Linear Accelerator 1
TO01 Recent Progress in Beam Commissioning of J-PARC Linac
Takatoshi MORISHITAA), J-PARC linac beam commissioning teamA),B);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
81
TO02 Development of J-PARC LINAC/RCS MPS Sub System
Takahiro SUZUKIA), Hiroshi YOSHIKAWAA), Hironao SAKAKIA), Hiroki TAKAHASHIA), Yuichi ITOA), Yuko KATOA), Masato KAWASEA), Tatuya ISHIYAMAA), Shinpei FUKUTAA), Kazuhiko WATANABEA);
A) J-PARC Center/JAEA, B) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd
84
TO03 Operation Status of the SCSS Test Accelerator - Achieved Continuous Saturation of SASE FEL at the Wavelength Range From 50 to 60 Nm -
Hitoshi TANAKAA), Yuji OTAKEA), Kazuaki TOGAWAA), Toru HARAA), Takashi TANAKAA), Makina YABASHIA), Takahiro INAGAKIA), Shinobu INOUEA), Takashi OHSHIMAA), Tatsuyuki SAKURAIA), Katsutoshi SHIRASAWAA), Atsushi HIGASHIYAA), Toru FUKUIA), Naoyasu HOSODAA), Hirokazu MAESAKAA), Mitsuru NAGASONOA), Mitsuhiro YAMAGAA), Hideo KITAMURAA), Tetsuya ISHIKAWAA), Noritaka KUMAGAIA), Tsumoru SHINTAKEA), Takao ASAKAB), Haruhiko OHASHIB), Toru OHATAB), Masaya OKAB), Sunao TAKAHASHIB), Yasuyuki TAJIRIB), Shinichiro TANAKAB), Teruaki HASEGAWAB), Taichi HASEGAWAB), Takemasa MASUDAB), Tomohiro MATSUSHITAB), Takuya MORINAGAB), Masanobu KITAMURAC);
A) RIKEN/SPring-8, B) JASRI/SPring-8, C) NDS
87
TO04 Study on the Seeded FEL at the SCSS Test Accelerator
Toru HARAA),B), Takanori TANIKAWAB),C), Guillaume LAMBERTD), Yoshihito TANAKAA),B), Takashi OHSHIMAA), Takashi TANAKAA),B), Hideo KITAMURAA), Tsumoru SHINTAKEA),B), Tetsuya ISHIKAWAA),B), Marie-emmanuelle COUPRIEE);
A) SPring-8 Joint-Project for XFEL/RIKEN, B) Harima Institute SPring-8 Center, RIKEN, C) UVSOR Facility, Institute for Molecular Science, D) Laboratoire d'optique appliquee, ENSTA, Ecole Polytechnique, E) Synchrotron SOLEIL
90
TO05 Development of a Short-period Undulator for SPring-8 XFEL
Takashi TANAKAB), Takamitsu SEIKEB), Hideo KITAMURAA),B);
A) RIKEN Spring-8 Center, B) JASRI
93
TO06 Development of Beam Diagonosis System with a Spatial Resolution of Several Micron-meters for XFEL/SPring-8
Yuji OTAKEA), Hirokazu MAESAKAA), Shinobu INOUEA), Kenichi YANAGIDAB), Atushi HIGASIYAA), Hiroyasu EGOB), Makina YABASIA), Hiromitsu TOMIZAWAB), Tsumoru SHINTAKEA);
A) RIKEN, XFEL Joint Project /SPring-8, B) JASRI, XFEL Joint Project /SPring-8
96
TO07 Timing and Low Level RF System Toward XFEL
Takashi OHSHIMAA), Hirokazu MAESAKAA), Naoyasu HOSODAA), Kenji TAMASAKUA), Mitsuru MUSHAB), Yuji OTAKEA);
A) RIKEN, B) Institute of Laser Science, Univ. of Electro-communications
99
Circular Accelerator 1
TO08 New Septum Magnet at the SAGA Light Source
Yoshitaka IWASAKIA), Yuichi TAKABAYASHIA), Shigeru KODAA), Katsuhide YOSHIDAA), Takio TOMIMASUA), Hideaki OHGAKIB);
A) Kyushu Synchrotron Light Research Center, B) Institute of Advanced Energy, Kyoto University
102
TO09 Development of a Polarization-switching Source at the Photon Factory, KEK
Shigeru YAMAMOTOA),B),C), , Kimichika TSUCHIYAA), Hiroyuki SASAKIA), Tatsuro SHIOYAA), Yukinori KOBAYASHIA), Kentaro HARADAA), Tohru HONDAA), Yasunori TANIMOTOA);
A) Photon Factory, High Energy Accelerator Research Organization, KEK, B) Department of Materials Structure Science, The Graduate University for Advanced Studies, C) Department of Photoscience, The Graduate University for Advanced Studies
105
TO10 Emittance Reduction of Electron Storage Ring by Longitudially and Radially Varying Dipole Field
Koji TSUMAKI;
JASRI/SPring-8
108
TO11 Non-linearity Correction of Shottkey Diode THz Detector System using CSR Burst From Storage Ring
Yoshihiko SHOJIA), Toshiharu TAKAHASHIB);
A) NewSUBARU/SPring-8, University of Hyogo, B) Research Reactor Institute, Kyoto University
111
TO12 Experimental Demonstration of a Clearing Electrode to Mitigate Electron Cloud Effect in Positron Ring
Yusuke SUETSUGUA), Hitoshi FUKUMAA), Mauro PIVIB), Wang LANFAB), Masaaki TSUKAMOTOC), Yasuaki SUZUKIC), Akira MORISHIGEC), Masao TSUCHIYAC);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), C) Kinzokugiken Co, Ltd.
114
TO13 Acceleration Tests of Uranium Beam in RI Beam Factory
Nobuhisa FUKUNISHIA), Masaki FUJIMAKIA), Akira GOTOA), Hiroo HASEBEA), Yoshihide HIGURASHIA), Eiji IKEZAWAA), Tadashi KAGEYAMAA), Masayuki KASEA), Masanori KIDERAA), Misaki KOMIYAMAA), Hironori KUBOKIA), Makoto NAGASEA), Keiko KUMAGAIA), Ryo KOYAMAA),B), Takeshi MAIEA), Takahide NAKAGAWAA), Jun-ichi OHNISHIA), Hiroki OKUNOA), Hiromichi RYUTOA),C), Naruhiko SAKAMOTOA), Kenji SUDAA), Masanori WAKASUGIA), Tamaki WATANABEA), Kazunari YAMADAA), Shigeru YOKOUCHIA), Osamu KAMIGAITOA), Yasushige YANOA);
A) RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, B) SHI Accelerator Service Ltd., C) Photonics and Electronics Science and Engineering Center, Kyoto University
117
TO14 Laser Cooling of Bunched Beam at S-LSR
Masao NAKAOA), Mikio TANABEA), Hikaru SOUDAA), Akihisa WAKITAA), Takehiro ISHIKAWAA), Masahiro IKEGAMIB), Hiromu TONGUA), Toshiyuki SHIRAIC), Akira NODAA);
A) Institute for Chemical Research, Kyoto University, B) Kansai Photon Science Institute, Japan Atomic Energy Agency, C) National Institute of Radiological Sciences
120
Linear Accelerator 2
TO15 Nextef: 100MW-class X-band Accelerator Structure Test Facility at KEK
Shuji MATSUMOTO, Mitsuo AKEMOTO, Noboru KUDOH, Tetsuo SHIDARA, Toshiyasu HIGO, Shigeki FUKUDA, Hiromitsu NAKAJIMA, Hideki MATSUSHITA, Kazue YOKOYAMA, Mitsuhiro YOSHIDA;
Accelerator Laboratory, KEK
123
TO16 Pulse-to-pulse Beam Switch at KEK Electron Linac
Kazuro FURUKAWAA), Eiichi KADOKURAA), Artem KAZAKOVB),A), Takuya KUDOUC), Shiro KUSANOC), Ge LEID), Katsuhiko MIKAWAA), Tatsuro NAKAMURAA), Masanori SATOHA), Tsuyoshi SUWADAA), Guanglei XUD);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), C) Mitsubishi Electric System and Service, D) Institute of High Energy Physics (IHEP)
126
TO17 Several Remarks on State-of-the-art Femtosecond Bunch Length Measurements for the Temporal Resolution Limitations
Hiromitsu TOMIZAWA;
Japan Synchrotron Radiation Research Institute
129
TO18 Study of Asymmetry Between Vertical and Horizontal Emittance at Photocathode RF Gun
Akihiko MIZUNO, Tsutomu TANIUCHI, Hideki DEWA, Hiromitsu TOMIZAWA, Kenichi YANAGIDA, Hirofumi HANAKI;
Japan Synchrotron Radiation Research Institute/SPring-8
133
TO19 Photocathode Femtosecond RF Gun
Jinfeng YANGA), Koichi KANA), Tamotsu YAMAMOTOA), Nobuyasu NARUSEA), Yoichi YOSHIDAA), Katsumi TANIMURAA), Junji URAKAWAB);
A) The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, B) KEK, High Energy Accelerator Research Organization
136
Application of Accelerator 2
TO20 Generation of Low-energy Photon using KURRI-LINAC
Takumi KUBOTAA), Jun-ichi HORIA), Naoya ABEA), Toshiharu TAKAHASHIA), Kiyoshi TAKAMIB);
A) Kyoto University Research Reactor Institute, B) Nippon Advanced Technology Co.,Ltd.
139
TO21 New AMS using Linear Accelerator
Toshiyuki HATTORI, Shintaro UEDA, Noriyosu HAYASHIZAKI, Taku ITO, Takuya ISHIBASHI, Liang LU, Rui KOBORI, Jun TAMURA;
Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology
142
TO22 Present Status of Rare-RI Ring Project at RIKEN RIBF
Yoshitaka YAMAGUCHIA), Tadashi FUJINAWAA), Nobuhisa FUKUNISHIA), Akira GOTOA), Tetsuya OHNISHIA), Hiroyoshi SAKURAIA), Masanori WAKASUGIA), Yasushige YANOA), Akira OZAWAB), Ichiro ARAIB), Yusuke YASUDAB), Takashi KIKUCHIC), Takashi OHTSUBOD), Takeshi SUZUKIE), Takayuki YAMAGUCHIE);
A) RIKEN, Nishina Center, B) Institute of Physics, University of Tsukuba, C) Department of Electrical Engineering, Nagaoka University of Technology, D) Department of Physics, Niigata University, E) Department of Physics, Saitama University
145
TO23 Unpaid Outreach Work and Electrostatic Accelerator Application
Eisuke J MINEHARA;
Kansai Photon Science Institute/ Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
148
TO24 TCP/IP Vulnerabilities in Embedded Devices for Accelerator Control
Takashi SUGIMOTOA), Miho ISHIIA), Takemasa MASUDAA), Toru OHATAA), Tatsuaki SAKAMOTOA), Ryotaro TANAKAA);
A) Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/SPring-8)
151
TO25 Noise Generation Mechanism: Coupling of Normal and Common Modes in 3 Conductor Transmission Line Theory
Kenji SATOA), Hiroshi TOKIB);
A) Association for Nuclear Technology in Medicine, B) Research Center for Nuclear Physics, Osaka University
154


Linear Accelerator 3
FO01 Marriage of Laser and Accelerator
Toshiki TAJIMA;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
-
FO02 Development of a 200keV Polarized Electron Source: Status of a 50μA Beam Operation
Masahiro YAMAMOTOA), Taro KONOMIA), Shoji OKUMIA), Yasuhide NAKAGAWAA), Hikaru SAITOA), Tsutomu NAKANISHIA), Naoto YAMAMOTOB), Masatoshi TANIOKUB), Xiuguang JINB), Toru UJIHARAB), Yoshikazu TAKEDAB), Fumio FURUTAC), Hiroshi MATSUMOTOC), Masakazu YOSHIOKAC), Masao KURIKID), Chie SHONAKAD), Daisuke KUBOD), Hiroyuki OKAMOTOD);
A) Graduate School of Science, Nagoya University, B) Graduated School of Engineering, Nagoya University, C) High Energy Accelera
159
FO03 Comissioning of Alkali-antimonide Photocathode at U-tokyo RF Gun
Akira SAKUMIA), Toru UEDAA), Hiromitsu TOMIZAWAB), Kunihiro MIYOSHIA), Kouta KANBEA), Mitsuru UESAKAA);
A) Nuclear Professional School, School of Engineering, University of Tokyo, B) Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/Spring-8)
162
FO04 A Portable Linear Accelerator for Observation of Ultra High Energy Cosmic Ray
Daisuke IKEDAA), Yohsuke IINOC), Mitsuo IKEDAB), Atsushi ENOMOTOB), Satoshi OHSAWAB), Kazuhisa KAKIHARAB), Takuya KAMITANIB), Yoshimi KONDOB), Hiroyuki SAGAWAA), Masanori SATOHB), Tatsunobu SHIBATAA), Tetsuo SHIDARAB), Takashi SUGIMURAB), Masaki FUKUSHIMAA), Shigeki FUKUDAB), Kazuro FURUKAWAB), Toshihiro MIMASHIB), Mitsuhiro YOSHIDAB);
A) Institute for Cosmic Ray Research (University of Tokyo), B) High Energy Accelerator Research Organization, Accelerator Laboratory (KEK), C) Mitsubishi Heavy Industries, LTD.
165
FO05 Improvement of the Electron Accelerators and the Multipurpose Beam Applications at OPU
Shuichi OKUDA, Ryoichi TANIGUCHI, Takao KOJIMA, Takashi OKA;
Radiation Research Center, U-I-G Cooperation, Osaka Prefecture University
168
FO06 Modulation of the Phase and Amplitude of RF Pulse for the L-band Electron Linac at ISIR, Osaka University
Yutaka MORIO, Shigeru KASHIWAGI, Ryukou KATO, Yoshikazu TERASAWA, Kenichirou FURUHASHI, Goro ISOYAMA;
ISIR Osaka University
171
FO07 Design and Simulation of Cavity for IH Type Linac
Liang LU, Toshiyuki HATTORI, Noriyosu HAYASHIZAKI, Taku ITO, Takuya ISHIBASHI;
Tokyo Institute of Technology
174
Accelerator Civil Engineering
FO08 Present Status of the ILC Conventional Facility Design
Atsushi ENOMOTOA), Masami TANAKAA), Hiroshi CHIKAHISAB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Yamaguchi University
177
FO09 Desing Instaration of Electrical Power Supply for RI Beam Factory
Tadashi FUJINAWA;
RIKEN NISHINA CENTER
180
FO10 Survey Comparison using GNSS and ME5000 for One Kilometer Range
Sakuo MATSUI, Hiroaki KIMURA;
RIKEN
183
FO11 Value Engineering and the Evaluation of Construction Work of J-PARC 50GeV MR Tunnel and Other Facilities
Masanobu MIYAHARA, Satoshi ITAYA, Kenichi WAKABAYASHI, Kaoru FUKAWA, Shinya YAMAUCHI, Sousuke KOBAYAKAWA, Erika TAMAMORI;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
186
FO12 Value Engineering and Observation of Setllement Behavior on Piled-raft Foundation of Hadron Experimental Hall of J-PARC : Part2
Kiyoshi YAMASHITAA), Takeshi YAMADAA), Toshio HASHIBAA), Hidetoshi ITOA), Masanobu MIYAHARAB);
A) Takenaka Corporation, B) High Energy Accelerator Research Organization, KEK
189
FO13 Groundwater Leaks in the Accelerator Tunnel of J-PARC
Yoshio YAMAZAKIA), Osamu TAKEDAA), Nobuharu MIKIA), Nobuo OHUCHIA), Masakazu YOSHIOKAB), Masanobu MIYAHARAB), Satoshi SHIMAZAKIB);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), J-PARC, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), J-PARC
191
FO14 Waterproof Performance of J-PARC 50GeV MR Tunnel and Other Facilities
Nobuo KITAMIA), Kazuki YAMAGUCHIA), Masakazu YOSIOKAB), Masanobu MIYAHARAB);
A) Japan Xypex, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
194
PASJ Awards
FO0A PASJ Award for Young Scientists
Epochal Injection System using a Pulsed Quadrupole Magnet at the PF-AR

Kentaro HARADA, Yukinori KOBAYASHI, Tsukasa MIYAJIMA, Shinya NAGAHASHI;
KEK-PF-Mag
197
FO0B PASJ Award for Technical Contributions
Development of Comb-type RF Bridge

Yusuke SUETSUGUA), Kyo SHIBATAA), Mitsuru SHIRAIA);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
200
FO0C PASJ Award for Significant Contributions
Development of the High Power RF Technology for a Half Century

Hitoshi BABA;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
-
Linear Accelerator 4
FO15 Development of 1.3-GHz 25-kW CW Klystron
Naoki SAKAMOTOA), Setsuo MIYAKEA), Atsunori YANOA), Mitsunori SAKAMOTOA), Katsuhiko TETSUKAA), Shigeki FUKUDAB);
A) Toshiba Electron Tubes & Devices Co.,Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization, KEK
203
FO16 High Resolution Inspection Camera for Superconducting Cavity
Yoshihisa IWASHITAA), Toshiki TAJIMAA), Ken WATANABEB), Hitoshi HAYANOB);
A) Kyoto University, B) High Energy Accelerator Research Organization(KEK)
206
FO17 Cryomodule Tests of the Tesla-like Superconducting Cavities at KEK-STF
Eiji KAKO, Shuichi NOGUCHI, Hitoshi HAYANO, Toshio SHISHIDO, Masato SATO, Ken WATANABE, Yasuchika YAMAMOTO;
KEK, High Energy Accelerator Research Organization
209
FO18 RF Source of Superconducting RF Test Facility (STF) in KEK
Shigeki FUKUDA, Mitsuo AKEMOTO, Hiroaki KATAGIRI, Tetsuo SHIDARA, Tateru TAKENAKA, Hiromitsu NAKAJIMA, Katsumi NAKAO, Hiroyuki HONMA, Hideki MATSUSHITA, Shuji MATSUMOTO, Toshihiro MATSUMOTO, Takako MIURA, Shinichiro MICHIZONO, Yoshiharu YANO, Mitsuhiro YOSHIDA, Sergei KAZAKOV, Hitoshi HAYANO;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
212
FO19 Observation of the Lorentz Detuning, and the Comparison Between the Experiment and the Calculation for STF Baseline Cavity
Yasuchika YAMAMOTO, Hitoshi HAYANO, Eiji KAKO, Shuichi NOGUCHI, Masato SATOH, Toshio SHISHIDO, Ken WATANABE;
High Energy Accelerator Research Organization
215
FO20 High Power Test Result on STF LL 9-cell Cavity
Kenji SAITOA), Takayuki SAEKIA), Yasuo HIGASHIA), Fumio FURUTAA), Masato SATOA), Toshiyasu HIGOA), Yuichi MOROZUMIA), Hiroshi MATSUMOTOA), Sergei KAZAKOVA), Toshihiro MATSUMOTOA), Shinichiro MICHIZONOA), Takako MURAA), Yoshiharu YANOA), Hiroaki KATAGIRIA), Tateru TAKENAKAA), Mitsuo AKEMOTOA), Shigeki FUKUDAA), Norihito OUCHIA), Kiyosumi TSUCHIYAA), Hirotaka NAKAIA), Yuji KOJIMAA), Kazufumi HARAA), Kota NAKANISHIA), Atsushi KABEA), Kenji HOSOYAMAA), Takayuki KANEKIYOB), Yasuo AJIMAA), Hiromi HISAMATSUA);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Hitach Technologies and Services Co. Ltd.
219
FO21 Status of R&D Efforts Toward ERL-based Synchrotron Light Source
Shogo SAKANAKAA), Yukinori KOBAYASHIA), Kotaro SATOHA), Toshio KASUGAA), Hiroshi KAWATAA), Ryoichi HAJIMAB), Norio NAKAMURAC);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), C) Institute for Solid State Physics (ISSP), University of Tokyo
225
FO22 Development of 2-cell SC Cavity System for cERL-injector at KEK
Shuichi NOGUCHI, Eiji KAKO, Masato SATO, Toshio SHISHIDO, Ken WATANABE, Yasuchika YAMAMOTO;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
-
Circular Accelerator 2
FO23 The Status of J-PARC Ring RF System
Masahito YOSHIIA), Eiji EZURAA), Katsushi HASEGAWAA), Masahiro NOMURAA), Chihiro OHMORIA), Alexander SCHNASEA), Taihei SHIMADAA), Hiromitsu SHIMADAA), Akira TAKAGIA), Fumihiko TAMURAA), Makoto TODAA), Masanobu YAMAMOTOA), Koji TAKATAB), Shozo ANAMIC), Koichi HAGAC), Koki HORINOC);
A) KEK & JAEA J-PARC Center, B) KEK, C) Nippon Advanced Technology (NAT)
228
FO24 Upgrade Scenario of J-PARC Ring
Chihiro OHMORIA), Shozo ANAMIB), Eizi EZURAA), Keigo HARAA), Katsushi HASEGAWAA), Masahiro NOMURAA), Taihei SHIMADAA), Alexander SCHNASEA), Hiromitsu SUZUKIA), Akira TAKAGIA), Fumihiko TAMURAA), Makoto TODAA), Masanobu YAMAMOTOA), Masahito YOSHIIA);
A) KEK-JAEA J-PARC Center, B) Nihon Advanced Technology
231
FO25 Status of the Superconducting Magnet System for the J-PARC Neutrino Beam Line
Tatsushi NAKAMOTO, Yasuo AJIMA, Osamu ARAOKA, Masahisa IIDA, Hirokatsu OHATA, Takahiro OKAMURA, Toru OGITSU, Katsuyu KASAMI, Nobuhiro KIMURA, Takashi KOBAYASHI, Ken-ichi SASAKI, Shigekatsu SUGAWARA, Shoji SUZUKI, Kenichi TANAKA, Akio TERASHIMA, Takayuki TOMARU, Kouichirou NISHIKAWA, Norio HIGASHI, Yoshiaki FUJII, Yasuhiro MAKIDA, Akira YAMAMOTO;
KEK
234
FO26 R&D of the Septum Magnet using MIC Coil
Kuanjun FANA), Hiroshi MATSUMOTOA), Koji ISHIIA), Noriyuki MATSUMOTOB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) NEC/Token
237
FO27 Development of Embedded EPICS on F3RP61-2L
Jun-ichi ODAGIRIA), Kazuro FURUKAWAA), Kiichi KAMEDAB), Norihiko KAMIKUBOTAA), Misaki KOMIYAMAC), Hidetoshi NAKAGAWAA), Toshiki NATSUIB), Hidehito SHIRATSUB), Masahito TOMIZAWAA), Akito UCHIYAMAD), Noboru YAMAMOTOA);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Yokogawa Electric Corporation, C) RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, D) SHI Accelerator Service Ltd. (SAS)
240
FO28 The Status of the J-PARC RCS Beam Monitor System
Naoki HAYASHIA), Seiji HIROKIA), Saha PRANABA), Ryuji SAEKIA), Ryoji TOYOKAWAA), Kazami YAMAMOTOA), Masahiro YOSHIMOTOA), Dai ARAKAWAB), Shigenori HIRAMATSUB), Seishu LEEB), Kenichiro SATOUB), Masaki TEJIMAB), Takeshi TOYAMAB), Hiroyuki HARADAC);
A) JAEA/J-PARC, B) KEK, C) Hiroshima University
243
FO29 Canceled
-
FO30 Development of MA Core for J-PARC Ring RF Cavity
Masahiro NOMURAA), Fumihiko TAMURAA), Alexander SCHNASEA), Masanobu YAMAMOTOA), Katushi HASEGAWAA), Taihei SHIMADAA), Hiromitu SUZUKIA), Eizi EZURAA), Keigo HARAA), Makoto TODAA), Chihiro OHOMORIA), Akira TAKAGIA), Masahito YOSHIIA), Shozo ANAMIB), Koichi HAGAB);
A) KEK and JAEA J-PARC, B) NAT
246


WP001 Construction Status of Heavy-ion Radiotherapy Facility at Gunma University (II)
Ken YUSA, Mutsumi TASHIRO, Kota TORIKAI, Tatsuya OHNO, Satoru YAMADA;
Gunma University Heavy-Ion Medical Centre
249
WP002 Radiation Resistance of Vacuum Equipment in J-PARC RCS
Keigo MIOA), Norio OGIWARAB), Yusuke HIKICHIB), Motoharu MARUSHITAC), Hideyuki ARAIC), Keiichi GOTOHC), Daiji NISHIZAWAC), Hisayoshi HURUKOHRID);
A) JAEA (IHI corporation when examining) B) JAEA (Japan Atomic Energy Agency), B) IHI corporation, D) Fujikura Ltd.
252
WP003 Progress of the Accelerator in Broader Approach IFMIF/EVEDA Project
Katsuhiro SHINTOA), Christophe VERMAREA), Taikan HARAMIA), Masayoshi SUGIMOTOA), Pascal GARINA), Sunao MAEBARAB), Hironao SAKAKIB), Shigeru O'HIRAB), Yoshikazu OKUMURAB), Alban MOSNIERC), Angel IBARRAD), Alberto FACCOE);
A) IFMIF/EVEDA Project Team, B) JAEA, C) CEA/Saclay, D) CIEMAT, E) INFN/LNL
255
WP004 Present Status of AVF Cyclotron at JAEA
Takahiro YUYAMAA), Takayuki NARAA), Ikuo ISHIBORIA), Satoshi KURASHIMAA), Ken-ichi YOSHIDAA), Tomohisa ISHIZAKAA), Susumu OKUMURAA), Nobumasa MIYAWAKIA), Hirotsugu KASHIWAGIA), Yosuke YURIA), Watalu YOKOTAA), Toshihiro YOSHIDAB), Katsuhiro AKAIWAB), Satoshi ISHIROB), Tsuyoshi YOSHIDAB), Satoshi KANOB), Akira IHARAB), Keisuke TAKANOB), Seigo MOCHIZUKIB);
A) Takasaki Advanced Radiation Research Institute, Japan Atomic Energy Agency, B) Beam Operation Service, Co., Ltd.
259
WP005 The Status of the Timing System for J-PARC Linac / RCS
Hiroki TAKAHASHIA), Hironao SAKAKIA), Hiroshi YOSHIKAWAA), Yuichi ITOHA), Takahiro SUZUKIA);
A) J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
262
WP006 Present Status of RILAC
Eiji IKEZAWAA), Tomonori OHKIB), Toshimitsu AIHARAB), Hiromoto YAMAUCHIB), Akito UCHIYAMAB), Kazuyuki OYAMADAB), Masashi TAMURAB), Masayuki KASEA);
A) RIKEN Nishina Center, B) SHI Accelerator Service, Ltd.
265
WP007 Beam-phase and RF-fields Monitoring System using Lock-in Amplifier for RIKEN RI Beam Factory
Ryo KOYAMAA),B), Masaki FUJIMAKIA), Nobuhisa FUKUNISHIA), Masatake HEMMIA), Osamu KAMIGAITOA), Masayuki KASEA), Yasuteru KOTAKAA),B), Naruhiko SAKAMOTOA), Kenji SUDAA), Tamaki WATANABEA), Kazunari YAMADAA), Yasushige YANOA);
A) RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, B) SHI Accelerator Service Ltd.
268
WP008 Preparation of Papers for Accelerator Conferences
Tomonori UESUGIA), Yoshiharu MORIA), Yoshihiro ISHIA), Makoto INOUEC), Yasutoshi KURIYAMAA), Kaichiro MISHIMAA), Kota OKABEB), Akihiro OSANAIA), Thomas PLANCHEA), Izumi SAKAIB), Seiji SHIROYAA);
A) Kyoto University Research Reactor Institute, Osaka, B) Fukui University, C) SLLS, Shiga, Japan
271
WP009 Design of the Control Application for J-PARC 3GeV RCS
Masato KAWASEA), Hiroki TAKAHASHIA), Yuichi ITOHA), Shiori SAWAB), Makoto SUGIMOTOC);
A) J-PARC Center/JAEA, B) Total Support System Corp., C) Mitsubishi Electric Control Software Corp
274
WP010 PLC-based Injection Limit System of the J-PARC Main Ring I
Shigenobu MOTOHASHIA), Dai ARAKAWAB), Jun-ichi ODAGIRIB), Yasunori TAKEUCHIB), Takeshi TOYAMAB);
A) Kanto Information Service (KIS), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
277
WP011 PLC-based Injection Limit System of the J-PARC Main Ring II
Shigenobu MOTOHASHIA), Dai ARAKAWAB), Jun-ichi ODAGIRIB), Yasunori TAKEUCHIB), Takeshi TOYAMAB);
A) Kanto Information Service (KIS), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
280
WP012 Development of Control Application for J-PARC 3-50BT Magnet Power Supply
Takao IITSUKAA), Susumu YOSHIDAA), Makoto TAKAGIA), Shigenobu MOTOHASHIA), Hiroyuki NEMOTOB), Norihiko KAMIKUBOTAC), Noboru YAMAMOTOC), Tadahiko KATOHC), Hidetoshi NAKAGAWAC), Jun-ichi ODAGIRIC), Masashi SHIRAKATAC), Kunio KOSEKIC);
A) Kanto Information Service (KIS), B) ACMOS INC., C) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
283
WP013 Overview of Timing System for J-PARC MR
Norihiko KAMIKUBOTAA), Takahiro MATSUMOTOA),B), Noboru YAMAMOTOA), Hidetoshi NAKAGAWAA), Tadahiko KATOHA);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/SPring-9)
286
WP014 Beam Power Upgrade Scenario for J-PARC Main Ring
Masahito TOMIZAWA, Katsuya OKAMURA, Masahito YOSHII;
High Energy Accelerator Research Organization
289
WP015 Beam Collimators at J-PARC Hadron Facility
Hitoshi TAKAHASHIA), Keizo AGARIA), Erina HIROSEA), Masami IIOB), Masaharu IEIRIA), Yoji KATOHA), Akio KIYOMICHIA), Michifumi MINAKAWAA), Ryotaro MUTOA), Megumi NARUKIA), Hiroyuki NOUMIC), Yoshinori SATOA), Shin'ya SAWADAA), Yoshihisa SHIRAKABEA), Yoshihiro SUZUKIA), Minoru TAKASAKIA), Kazuhiro TANAKAA), Akihisa TOYODAA), Hiroaki WATANABEA), Yutaka YAMANOIA);
A) Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK, B) RIKEN, C) Research Center for Nuclear Physics, Osaka University
292
WP016 Coupling Impedance Bench Measurement of J-PARC Ring Components
Takeshi TOYAMAA), Yongho CHINA), Junichiro KAMIYAB), Kunio KOSEKIA), Yoshihiro SHOBUDAB), Koji TAKATAA), Masao WATANABEB), Masahito YOSHIIA);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
295
WP017 Beam Diagnostics in J-PARC MR Commissioning
Takeshi TOYAMAA), Dai ARAKAWAA), Mitsuhiro ARINAGAA), Kotoku HANAMURAB), Hiroyuki HARADAC), Yoshinori HASHIMOTOA), Shuichiro HATAKEYAMAB), Naoki HAYASHID), Shigenori HIRAMATSUA), Susumu IGARASHIA), Seishu LEEA), Hiroshi MATSUMOTOA), Junichi ODAGIRIA), Kenichiro SATOA), Masaki TEJIMAA), Makoto TOBIYAMAA), Kazami YAMAMOTOD);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd, C) Hiroshima University, D) Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
298
WP018 Flying Wire Beam Profile Monitor at the J-PARC MR
Susumu IGARASHIA), Dai ARAKAWAA), Kotoku HANAMURAB), Yoshinori HASHIMOTOA), Masaki TESHIMAA), Takeshi TOYAMAA);
A) High Energy Accelerator Research Organization, B) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd.
301
WP019 Development of OTR Beam Profile Monitor for J-PARC Hadron Beamline (3)
Akihisa TOYODAA), Keizo AGARIA), Masami IIOB), Masaharu IEIRIA), Yohji KATOA), Akio KIYOMICHIA), Yoshinori SATOA), Shinya SAWADAA), Yoshihisa SHIRAKABEA), Yoshihiro SUZUKIA), Minoru TAKASAKIA), Hitoshi TAKAHASHIA), Kazuhiro TANAKAA), Megumi NARUKIA), Hiroyuki NOUMIC), Erina HIROSEA), Toshiyuki MITSUHASHIA), Michifumi MINAKAWAA), Ryotaro MUTOA), Yutaka YAMANOIA), Hiroaki WATANABEA);
A) KEK, B) RIKEN, C)RCNP
304
WP020 Beam Profile Measurement of the J-PARC MR Ring
Kenichirou SATOUA), Takeshi TOYAMAA), Hiroyuki HARADAA),B), Yuko KATOC), Yoshinori HASHIMOTOB), Masaki TEJIMAA), Dai ARAKAWAB);
A) KEK/J-PARC, B) Hiroshima University, C) JAEA/J-PARC
307
WP021 Multi-wire Beam Profile Monitor for J-PARC 3-50 BT and MR
Yoshinori HASHIMOTOA), Suguru MUTOA), Takeshi TOYAMAA), Dai ARAKAWAA), Masahiko UOTAA), Yoshio SAITOA), Masashi SHIRAKATAA), Youichiro HORIA), Yutaka YAMANOIA), Daisuke OHSAWAB), Teruhisa MORIMOTOC), Minoru MITANID);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Kyoto University, C) Morimoto Engineering, D) Minotos Engineering
310
WP022 Noise Problem of Beam Instrumentation in J-PARC MR
Masaki TEJIMAA), Dai ARAKAWAA), Takeshi TOYAMAA), Yoshinori HASHIMOTOA), Kenichiro SATOA), Masahiro SHIBATAA), Shuichiro HATAKEYAMAB), Kotoku HANAMURAB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd
313
WP023 BPM Signal Processing Circuit for RF Feedback in J-PARC MR
Dai ARAKAWAA), Shigenori HIRAMATSUA), Takeshi TOYAMAA), Yoshinori HASHIMOTOA), Masaki TEJIMAA), Kenichirou SATOUA), Makoto TOBIYAMAA), Masahito YOSHIIA), Seishu LEEA), Kotoku HANAMURAB), Shuichiro HATAKEYAMAB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd
316
WP024 Results of BPM Survey in J-PARC MR
Kotoku HANAMURAA), Dai ARAKAWAB), Tejima MASAKIB), Takeshi TOYAMAB), Yoshinori HASHIMOTOB), Shuichiro HATAKEYAMAA);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
319
WP025 Beam Commissioning Tools for J-PARC MR
Junpei TAKANOA), Ainosuke ANDOA), Susumu IGARASHIA), Tadashi KOSEKIA), Masahito TOMIZAWAA), Guohui H. WEIA), Noboru YAMAMOTOA);
A) KEK Accelerator Laboratory
322
WP026 Beam Injection Study of J-PARC MR
Guohui H. WEI, Tadashi KOSEKI, Junpei TAKANO, Susumu IGARASHI, Masashi SHIRAKATA, Masahito TOMIZAWA, Ainosuke ANDO, Kuanjun FAN, Norihiko KAMIKUBOTA;
KEK
325
WP027 Lumped Const. Kicker for the J-PARC
Kunio KOSEKI, Hiroshi MATSUMOTO, Hitoshi BABA;
KEK
-
WP028 Study of Spill Feedback using DSP for the J-PARC Slow Extraction
Takeshi ICHIKAWAA), Koh-ichi MOCHIKIA), Akio KIYOMICHIB), Hidetoshi NAKAGAWAB), Masahito TOMIZAWAB), Toshikazu ADACHIB), Hirohiko SOMEYAB), Ryotaro MUTOB), Hikaru SATOC), Koji NODAD);
A) Musashi Institute of Technology, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), C) Tsukuba University of Technology, D) National Institute of Radiological Science
328
WP029 Development of Spill Control System for the J-PARC Slow Extraction
Akio KIYOMICHIA), Hidetoshi NAKAGAWAA), Masahito TOMIZAWAA), Toshikazu ADACHIA), Hirohiko SOMEYAA), Ryotaro MUTOA), Takeshi ICHIKAWAB), Koh-ichi MOCHIKIB), Hikaru SATOC), Koji NODAD);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Musashi Institute of Technology, C) Tsukuba University of Technology, D) National Institute of Radiological Science
331
WP030 Developments of RF Components for J-PARC Ring RF
Chihiro OHMORIA), Shozo ANAMIB), Eizi EZURAA), Keigo HARAA), Katsushi HASEGAWAA), Masahiro NOMURAA), Taihei SHIMADAA), Alexander SCHNASEA), Hiromitsu SUZUKIA), Koji TAKATAC), Akira TAKAGIA), Fumihiko TAMURAA), Makoto TODAA), Masanobu YAMAMOTOA), Masahito YOSHIIA);
A) KEK-JAEA J-PARC Center, B) Nihon Advanced Technology, C) KEK
334
WP031 Commissioning of Beam Acceleration in J-PARC RCS and MR
Fumihiko TAMURAA), Alexander SCHNASEA), Masahiro NOMURAA), Masanobu YAMAMOTOA), Hiromitsu SUZUKIA), Taihei SHIMADAA), Katsushi HASEGAWAA), Masahito YOSHIIB), Chihiro OHMORIB), Makoto TODAB), Akira TAKAGIB), Keigo HARAB), Eizi EZURAB), Shozo ANAMIC);
A) JAEA, B) KEK, C) NAT
337
WP032 Cavity Voltage Calibration for J-PARC Ring RF
Alexander SCHNASEA), Eizi EZURAA), Keigo HARAA), Katsushi HASEGAWAA), Masahiro NOMURAA), Chihiro OHMORIA), Taihei SHIMADAA), Hiromitsu SUZUKIA), Akira TAKAGIA), Fumihiko TAMURAA), Makoto TODAA), Masanobu YAMAMOTOA), Masahito YOSHIIA), Koji TAKATAB), Shozo ANAMIC), Koichi HAGAC), Koki HORINOC);
A) J-PARC Center B) KEK C) Nippon Advanced Technology Co.,Ltd. (NAT)
340
WP033 Change in Sensitivity of Pirani Vacuum Gauge in J-PARC RCS
Yusuke HIKICHI, Norio OGIWARA;
Japan Atomic Energy Agency
343
WP034 A Tensile Test of Vacuum Fired Titanium
Kazuaki SUGANUMAA), Yusuke HIKICHIA), Norio OGIWARAA), Satoru SUKENOBUB);
A) Japan Atomic Energy Agency, B) Hakodate National College of Technology
346
WP035 Canceled
-
WP036 Painting Injection at J-PARC 3GeV RCS
Hiroyuki HARADAA), Yoshiro IRIEB), Saha PRANABC), Hideaki HOTCHIC), Yoshihiro SHOBUDAC), Tomohiro TAKAYANAGIC), Fumiaki NODAD), Kenta SHIGAKIA);
A) Hiroshima University, B) KEK, C) JAEA/J-PARC, D) Energy and Environmental Systems Laboratory
349
WP037 Performance of the Painting Injection of the 3GeV RCS in J-PARC
Tomohiro TAKAYANAGIA), Hiroyuki HARADAB), Tomoaki UENOA), Yoshiro IRIEC), Michikazu KINSHOA), Masahiro YOSHIMOTOA), Junichiro KAMIYAA), Masao WATANABEA), Kenichirou SATOUC);
A) Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC)/Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) Hiroshima University, C) Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
352
WP038 Noise Measures of the Large Pulse Current Power Supply with IGBT Choppers
Tomoaki UENO, Tomohiro TAKAYANAGI, Michikazu KINSHO, Masahiro YOSHIMOTO, Junichiro KAMIYA, Masao WATANABE;
Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC)/Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
355
WP039 Longitudinal Particle Simulation for J-PARC RCS
Masanobu YAMAMOTOA), Shozo ANAMIC), Eizi EZURAC), Katsushi HASEGAWAA), Keigo HARAB), Mitsuyoshi HORINOD), Masahiro NOMURAA), Chihiro OHMORIB), Alexander SCHNASEA), Taihei SHIMADAA), Hiromitsu SUZUKIA), Koji TAKATAC), Akira TAKAGIB), Fumihiko TAMURAA), Makoto TODAB), Masahito YOSHIIB);
A) JAEA J-PARC Center, B) KEK J-PARC Center, C) KEK, D) Nippon Advanced Technology Co.,Ltd.
358
WP040 Development of J-PARC MR Bump Magnet for Slow Extraction
Katsuya OKAMURA, Masahito TOMISAWA, Eiichi YANAOKA;
High Energy Accelerator Research Organization Accelerator Facility
361
WP041 Inrush Investigation of Magnet Power Supplies at J-PARC MR From the View of Harmonics and Voltage Fluctuation
Katsuya OKAMURA, Kazuaki NIKI, Hisashi AKIKAWA, Shu NAKAMURA, Ryota TAKAI;
High Energy Accelerator Research Orgaization
364
WP042 Remote Control System of Magnet Power Supplies at J-PARC MR
Ryota TAKAIA), Kazuaki NIKIA), Hisashi AKIKAWAA), Shu NAKAMURAA), Katsuya OKAMURAA), Jun-ichi ODAGIRIA), Makoto TAKAGIB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Kanto Information Service (KIS)
367
WP043 Modeling for AC Loss and Inductance Saturation in Rapid Cycling Magnet
Yasuhiro WATANABEA), Norio TANIA), Toshikazu ADACHIB), Susumu IGARASHIB), Hirohiko SOMEYAB);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
-
WP044 Suppression Scheme of Over Current Caused by Magnet Inductance Saturation for J-PARC 3GeV Dipole Magnet Power Supply
Yasuhiro WATANABEA), Norio TANIA), Toshikazu ADACHIB), Susumu IGARASHIB), Hirohiko SOMEYAB);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
-
WP045 J-PARC MR Cabling System and Approach to the Cable Life Extension
Yuu KUNIYASUA), Takao OOGOEB), Kazufumi OOYAC), Shigeru TAKEDAB), Masakazu YOSHIOKAB);
A) Mitsubishi Electric System&Service CO.LTD., B) KEK, High Energy Accelerator Research Organization, Accelerator Laboratory, C) Sankyu Plant Techno CO.LTD.
370
WP046 The Status of Long Life Carbon Stripper Foils for the RIKEN RIBF
Hiroo HASEBEA), Hiroki OKUNOA), Hironori KUBOKIA), Hiromichi RYUTOB), Nobuhisa FUKUNISHIA), Osamu KAMIGAITOA), Akira GOTOA), Masayuki KASEA), Yasushige YANOA);
A) Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN, B)Photonics and Electronics Science and Engineering Center, Kyoto University
373
WP047 Application of F3RP61-2L with Embedded EPICS for Beam Diagnostic Device Control at RIKEN Linear Accelerator
Misaki KOMIYAMAA), Masaki FUJIMAKIA), Akito UCHIYAMAB), Hiromoto YAMAUCHIB), Jun-ichi ODAGIRIC), Nobuhisa FUKUNISHIA);
A) RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, B) SHI Accelerator Service, Ltd., C) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
376
WP048 Stability of Radio Frequency System at RIBF
Kenji SUDAA), Ryo KOYAMAB), Masayuki KASEA), Osamu KAMIGAITOA), Naruhiko SAKAMOTOA), Nobuhisa FUKUNISHIA), Masaki FUJIMAKIA), Kazunari YAMADAA), Tamaki WATANABEA);
A) RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, B) SHI Accelerator Service Ltd.
379
WP049 Analysis of Spill Structure of Synchrotron for Particle Therapy
Futaro EBINA, Kazuyoshi SAITO, Satoshi TOTAKE, Kazuo HIRAMOTO;
Hitachi, Ltd. Energy & Environmental Systems Laboratory
382
WP050 Fast Extraction of Electron-cooled Ion Beam at HIMAC
Toshiyuki SHIRAIA), Kouta MIZUSHIMAA), Satoshi OJIMAA), Takuji FURUKAWAA), Yoshiyuki IWATAA), Mitsutaka KANAZAWAA), Kouji NODAA), Shinji SHIBUYAB), Kota TORIKAIC), Kazuo KOBAYASHID), Takeshi NAKAMURAD);
A) National Institute of Radiological Sciences, B) Accelerator Engineering Corporation, C) Gunma University, D) Japan Synchrotron Radiation Research Institute
385
WP051 Study of the Residual Gas in S-LSR
Hiromu TONGUA), Akira NODAA), Hikaru SOUDAA), Masao NAKAOA), Akihisa WAKITAA), Toshiyuki SHIRAIB), Masahiro IKEGAMIC);
A) Advanced Research Center for Beam Science, Institute for Chemical Research, Kyoto University, B) National Institute of Radiological Sciences, C) Kansai Photon Science Institute, Japan Atomic Energy Agency
388
WP052 Influence of Magnetic Field on Turbomolecular Pumps
Kenichiro KANAZAWAA), Norio OGIWARAA), Kazuaki SUGANUMAA), Takashi INOHARAB), Kaoru WADAB);
A) Japan Atomic Energy Agency, B) Osaka Vacuum Ltd.
391
WP053 HOM Analysis of Magnetic Alloy Cavity
Katsushi HASEGAWAA), Keigo HARAA), Masahiro NOMURAA), Chihiro OHMORIA), Alexander SCHNASEA), Fumihiko TAMURAA), Makoto TODAA), Masanobu YAMAMOTOA), Masahito YOSHIIA);
A) KEK and JAEA J-PARC
394
WP054 Formation of a Uniform Beam-profile using Multipole Magnets
Tomohisa ISHIZAKA, Takahiro YUYAMA, Susumu OKUMURA, Ikuo ISHIBORI;
Tomohisa Ishizaka, Takahiro Yuyama, Susumu Okumura, and Ikuo
397
WP055 Measurement of Beam Phase Structure Inside the AVF Cyclotron and Improvement of the Radial Probe
Nobumasa MIYAWAKI, Susumu OKUMURA, Satoshi KURASHIMA, Hirotsugu KASHIWAGI, Ken-ichi YOSHIDA, Yosuke YURI, Takahiro YUYAMA, Tomohisa ISHIZAKA, Ikuo ISHIBORI, Takayuki NARA, Watalu YOKOTA;
Takasaki Advanced Radiation Research Institute, Japan Atomic Energy Agency
400
WP056 Operation Report on RIKEN Ring Cyclotron & AVF Cyclotron
Minoru NISHIDAB), Shigeru ISHIKAWAB), Kiyoshi KOBAYASHIB), Yasuteru KOTAKAB), Ryo KOYAMAB), Noritoshi TSUKIORIB), Takeshi NAKAMURAB), Makoto HAMANAKAB), Seiji FUKUZAWAB), Kunikazu MASUDAB), Kazuo MIYAKEB), Kazuyoshi YADOMIB), Eiji IKEZAWAA), Hiroki OKUNOA), Tadashi KAGEYAMAA), Osamu KAMIGAITOA), Masanori KIDERAA), Hironori KUBOKIA), Shigeo KOHARAA), Misaki KOBAYASHI-KOMIYAMAA), Akira GOTOA), Naruhiko SAKAMOTOA), Kenji SUDAA), Takahide NAKAGAWAA), Makoto NAGASEA), Hiroo HASEBEA), Yoshihide HIGURASHIA), Nobuhisa FUKUNISHIA), Masaki FUJIMAKIA), Takeshi MAIEA), Kazunari YAMADAA), Shigeru YOKOUCHIA), Hiromichi RYUTOA), Masanori WAKASUGIA), Yukimitsu OHSHIROC), Masayuki KASEA);
A) RIKEN Nishina Center, B) SHI accelerator Service, C)CNS, Univ. of Tokyo
403
WP057 Construction and Excitation Test of Superconducting Coils for the 28 GHz ECR Ion Source
Jun-ichi OHNISHIA), Takahide NAKAGAWAA), Tuneaki MINATOB), Hiroki OKUNOA), Yoshihide HIGURASHIA), Kensuke KUSAKAA), Akira GOTOA);
A) RIKEN Nishina Center, B) Mitsubishi Electric Corporation
406
WP058 Upgrade of Beam Diagnosis System for RIBF
Tamaki WATANABEA), Masaki FUJIMAKIA), Nobuhisa FUKUNISHIA), Masayuki KASEA), Kazunari YAMADAA), Naruhiko SAKAMOTOA), Kenji SUDAA), Misaki KOMIYAMAA), Takeshi NAKAMURAA)B), Ryo KOYAMAA)B), Yasuteru KOTAKAA)B), Osamu KAMIGAITOA), Yasushige YANOA);
A) RIKEN, Nishina Center for Accelerator-Based Science, B) Sumitomo Heavy Industries Accelerator Service Ltd.
409
WP059 Development of RF Cavity for FFAG Accelerator at Kyushu University
Hidenobu TAKASEA), Yujiro YONEMURAA), Hidehiko ARIMAA), Hiroaki ISHIKAWAA), Tomoki SUETAKEA), Norio DAIJOA), Shunsuke MOCHIZUKIA), Takashi MATSUNAGAA), Nobuo IKEDAA), Akira TAKAGIB), Hisayoshi NAKAYAMAB), Sadayoshi FUKUMOTOB), Yoshitaka KIMURAB), Yoshiharu MORIC);
A) Department of Applied Quantum Physics and Nuclear Engineering, Kyushu University, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), C) Research Reactor Institute, Kyoto University
412
WP060 Development of Flat-top Accelerated Beams at the RCNP Cyclotron Facility
Mitsuhiro FUKUDAA), Kichiji HATANAKAA), Hitoshi TAMURAA), Takane SAITOA), Tetsuhiko YORITAA), Satoshi KURASHIMAB);
A) Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, B) Department of Advanced Radiation Technology, Japan Atomic Energy Agency
415
WP061 Production of Intense Beams of Highly Charged Ions From 18 GHz SCECR-IS at RCNP
Tetsuhiko YORITA, Kichiji HATANAKA, Mitsuhiro FUKUDA, Mitsuru KIBAYASHI, Shunpei MORINOBU, Hiroyuki OKAMURA, Atsushi TAMII;
Research Center for Nuclear Physics, Osaka University
418
WP062 Development of Li Beam with NEOMAFIOS at RCNP
Tetsuhiko YORITA, Kichiji HATANAKA, Mitsuhiro FUKUDA, Mitsuru KIBAYASHI;
Research Center for Nuclear Physics, Osaka University
421
WP063 Magnetic Field Calculation for 2.45GHz Permanent Magnet High
Hidenori KAWAMATA, Kichiji HATANAKA, Mitsuhiro FUKUDA, Tetsuhiko YORITA;
Research Center for Nuclear Physics, Osaka University
424
WP064 Energy Compression of Laser-produced Proton Beam by the Application of a Synchronous RF Field
Akihisa WAKITAA), Akira NODAA), Toshiyuki SHIRAIB), Yoshihisa IWASHITAA), Masahiro IKEGAMIC), Hiromu TONGUA), Hikaru SOUDAA), Michiaki MORIC), Akifumi YOGOC), Satoshi ORIMOC), Mamiko NISHIUCHIC), Koichi OGURAC), Akito SAGISAKAC), Jing-long MAC), Alexander PIROZHKOVC), Hiromitsu KIRIYAMAC), Yoshiki NAKAIC), Takuya SHIMOMURAC), Manabu TANOUEC), Atsushi AKUTSUC), Hiroshi OKADAC), Tomohiro MOTOMURAC), Shuji KONDOC), Shuhei KANAZAWAC), Hironori SUGIYAMAC), Hiroyuki DAIDOC);
A) Institute for Chemical Research, Kyoto University, B) National Institute of Radiological Sciences, C) Kansai Photon Science Institute, Japan Atomic Energy Agency
427
WP065 Beam-energy-related Operation Control for Carbon-ion Therapy System
Mutsumi TASHIROA), Satoru YAMADAA), Ken YUSAA), Kota TORIKAIA), Takashi NAKAMURAB);
A) Gunma University Heavy Ion Medical Center, B) Professor Emeritus at Tohoku University
430
WP066 Trial of Three Dimensional Laser Cooling at S-LSR
Hikaru SOUDAA), Mikio TANABEA), Masao NAKAOA), Akihisa WAKITAA), Takehiro ISHIKAWAA), Masahiro IKEGAMIA), Hiromu TONGUA), Akira NODAA), Toshiyuki SHIRAIB);
A) ICR Kyoto University, B) National Institute of Radiological Sciences
433
WP067 On the Stability of High-energy Crystalline Beams
Hiroshi SUGIMOTOA), Hiromi OKAMOTOA), Jie WEIB), Yosuke YURIC), Andrew M. SESSLERD);
A) Graduate School of Advanced Sciences of Matter, B) Brookhaven National Laboratory, C) Takasaki Advanced Radiation Research Institute, D) Lawrence Berkeley National Laboratory
436
WP068 Phase-space Manipulation and Conditioning for FEL
Kenichi KANETAA), Hiromi OKAMOTOA), Andrew M. SESSLERB);
A) Hiroshima University, B) Laurens Berkeley National Laboratory
439
WP069 Experimental Study of Beam Physics with Ion Plasmas Confined in a Linear Paul Trap
Shunsuke OHTSUBO, Kiyokazu ITO, Kenji IZAWA, Hiroyuki HIGAKI, Masao KURIKI, Hiromi OKAMOTO;
Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University
442
WP070 Development of Laser Cooling System for Ion Trap Designed for Beam Physic
Kenji IZAWA, Haruki HITOMI, Kiyokazu ITO, Keiichi HONMA, Kazuhisa TANAKA, Hiroyuki HIGAKI, Masao KURIKI, Hiromi OKAMOTO;
Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University
445
WP071 Production of Coulomb Crystal for Nano Ion Beam .
Haruki HITOMI, Kenji IZAWA, Kiyokazu ITO, Keiichi HOMMA, Kazuhisa TANAKA, Hiroyuki HIGAKI, Masao KURIKI, Hiromi OKAMOTO;
Hiroshima University
448
WP072 Development of a Beam Imaging System for a Solenoid Trap
Kyohei FUKATA, Hiroyuki HIGAKI, Kiyokazu ITO, Masao KURIKI, Hiromi OKAMOTO;
Department of Quantum Matter, Graduate School of Advanced Sciences of Matter, HiroshimaUniversity
451
WP073 Development of EPICS Device Support for PIC-based I/O Card with a Network Interface
Akito UCHIYAMAA), Jun-ichi ODAGIRIB), Misaki KOMIYAMAC), Masaki FUJIMAKIC);
A) SHI Accelerator Service, Ltd. (SAS), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), C) RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science
454
WP074 The Ceramic Anchor Which Fixes a Electromagnet
Takao OOGOEA), Hiroshi OKIB);
A) High Energy Accelerator Research Organization, B) KDC Engineering CO., LTD
457
WP075 Ground Improvement (adopted) for the Construction of Neutrino Experimental Facility : J-PARC and Observed Ground Settlements
Masahide TAKAHASHIA), Osamu HIRUMUTAA), Kazunobu MATSUMOTOB), Yosiyuki HIRATAA), Hiroshi YAMAMOTOA), Masanobu MIYAHARAC);
A) KEK work office, Tobishima Corporation, B) Tobishima Corporation, Research Institute of Technology, C) High Energy Accelerator Research Organization
461
WP076 Design and Development of Beam Dump for J-PARC HD-hall (2)
Keizo AGARI, Masami IIOA), Masaharu IEIRI, Yohji KATOH, Akio KIYOMICHI, Yoshinori SATO, Yoshihisa SHIRAKABE, Yoshihiro SUZUKI, Hitoshi TAKAHASHI, Minoru TAKASAKI, Kazuhiro TANAKA, Akihisa TOYODA, Megumi NARUKI, Hiroyuki NOUMIB), Erina HIROSE, Michifumi MINAKAWA, Ryotaro MUTO, Yutaka YAMANOI, Hiroaki WATANABE;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK), A) Riken, B) Osaka University
464
WP077 Data Collection that Uses Memory Area of PLC Touch Panel of J-PARC Linac RF
Hiroyuki SUZUKIA), Etsuji CHISHIROA), Tetsuya KOBAYASHIA), Toshihiko HORIA), Masayoshi YAMAZAKIA), Shozo ANAMIB), Seiya YAMAGUCHIB), Masato KAWAMURAB), Yuji FUKUIB), Zhigao FANGB);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
467
WP078 Examination of Measurement Method of the Klystron Characteristics at J-PARC Linac
Yuji FUKUIA), Shozo ANAMIA), Seiya YAMAGUCHIA), Zhigao FANGA), Masato KAWAMURAA), Kesao NANMOA), Eiichi KADOKURAA), Hiroyuki SUZUKIB), Toshihiko HORIB), Masayoshi YAMAZAKIB), Tetsuya KOBAYASHIB), Etsuji CHISHIROB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
470
WP079 Klystron Power Supply Systems for J-PARC Linac - Present Status and Upgrade Plan -
Masato KAWAMURAA), Etsuji CHISHIROB), Masayoshi YAMAZAKIB), Yuji FUKUIA), Toshihiko HORIB), Shin-ichi OGAWAC), Yuichi YUMINOC), Seiya YAMAGUCHIA), Shozo ANAMIA);
A) KEK, B) JAEA, C) Hitachi,Ltd., Information & Control System Div.
473
WP080 RF Control Systems of the J-PARC Linac
Zhigao FANGA), Shozo ANAMIA), Shinichiro MICHIZONOA), Seiya YAMAGUCHIA), Tetsuya KOBAYASHIB), Hiroyuki SUZUKIB);
A) KEK, B) JAEA
476
WP081 Measurement of Q Factor of J-PARC SDTL Cavities at High Power
Hirokazu TANAKA, Kesao NANMO;
High energy accelerator research organization (KEK)
479
WP082 Common Mode Suppression on the Power Supply of J-PARC MR Main Magnet
Shu NAKAMURA, Kunio KOSEKI, Hisashi AKIKAWA, Kazuaki NIKI, Katsuya OKAMURA, Hiroshi MATSUMOTO;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
-
WP083 Present Status of 972MHz RF Test Stand at J-PARC
Toshihiko HORIA), Masayoshi YAMAZAKIA), Etsuji CHISHIROA), Hiroyuki SUZUKIA), Hiroyuki AOA), Kouichiro HIRANOA), Kazuo HASEGAWAA), Seiya YAMAGUCHIB);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
482
WP084 Present Status of RF Source Operation at J-PARC Linac
Masayoshi YAMAZAKIA), Etsuji CHISHIROA), Tetsuya KOBAYASHIA), Toshihiko HORIA), Hiroyuki SUZUKIA), Shozo ANAMIB), Masato KAWAMURAB), Yuji FUKUIB), Kesao NANMOB), Zhigao FANGB), Seiya YAMAGUCHIB);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
485
WP085 Pulse-by-pulse Switching of Beam Loading Compensation in J-PARC Linac LLRF
Tetsuya KOBAYASHIA), Shozo ANAMIB), Shinichiro MICHIZONOB), Zhigao FANGB), Hiroyuki SUZUKIA), Seiya YAMAGUCHIB), Etsuji CHISHIROA);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
488
WP086 Transverse Beam Tuning and Injection to RCS at J-PARC Linac
Hiroyuki SAKOA), Akira UENOA), Takatoshi MORISHITAA), Masanori IKEGAMIB);
A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
491
WP087 Canceled
-
WP088 Status of the ACS Cavity Development for the J-PARC Linac Energy Upgrade
Hiroyuki AOA), Koichiro HIRANOA), Takatoshi MORISHITAA), Hiroyuki ASANOA), Fujio NAITOB), Akira UENOA), Masanori IKEGAMIB), Kazuo HASEGAWAA), Yoshishige YAMAZAKIB), Valentin PARAMONOVC);
A) Japan Atomic Energy Agency, B) High Energy Accelerator Research Organization, C) Institute for Nuclear Research
494
WP089 High Power Test of the First ACS Module for the J-PARC Linac
Koichiro HIRANOA), Hiroyuki AOA), Takatoshi MORISHITAA), Hiroyuki ASANOA), Toshihiko HORIA), Masayoshi YAMAZAKIA), Tetsuya KOBAYASHIA), Chikashi KUBOTAB), Yoshishige YAMAZAKIB);
A) Japan Atomic Energy Agency, B) High Energy Accelerator Research Organization
497
WP090 Beam Energy Measurement at J-PARC Linac
Susumu SATOA), Zenei IGARASHIB), Tetsuo TOMISAWAA), Akihiko MIURAA), Akira UENOA), Hiroyuki SAKOA), Takatoshi MORISHITAA), Yasuhiro KONDOA), Guobao SHENA), Hisashi AKIKAWAB), Masanori IKEGAMIB), Takeshi TOYAMAB), Seishu LEEB);
A)JAEA, J-PARC center, B)KEK, J-PARC center
500
WP091 Development of New Channel Access Library
Hiroshi IKEDAA), Hiroyuki SAKOB);
A) Visible Information Center, Inc., B) Japan Atomic Energy Agency
503
WP092 Development of Small ECR Ion Source with Pulse Gas Valve
Masahiro ICHIKAWA, Yoshihisa IWASHITA, Takanori SUGIMOTO, Hiromu TONGU, Hiroshi FUJISAWA, Masako YAMADA;
ICR, Kyoto University
506
WP093 Simulation of Beam Extraction in an RFQ Linac
Hirotsugu KASHIWAGIA), Masahiro OKAMURAB), Jun TAMURAC), Takeshi KANESUED);
A) Takasaki Advanced Radiation Research Institute, Japan Atomic Energy Agency, B) Collider Accelerator Department, Brookhaven National Laboratory, C) Tokyo Institute of Technology, D) Kyushu University
509
WP094 Property of a Radio Frequency Electromagnetic Field in the 2 Beam Type IH-RFQ Linac
Takuya ISHIBASHI, Noriyosu HAYASHIZAKI, Toshiyuki HATTORI, Taku ITO, Liang LU;
Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology
512
WP095 Design of a Hybrid Single Cavity Linac using Beam Dynamics Calculation
Taku ITOA), Toshiyuki HATTORIA), Noriyosu HAYASHIZAKIA), Takuya ISHIBASHIA), Lu LIANGA);
A) Tokyo Institute of Technology, Research Laboratory for Nuclear Reactors
515
WP096 Integrator Circuit for Beam Charge Monitoring
Kenichi YANAGIDA, Shinsuke SUZUKI, Hirofumi HANAKI;
JASRI, Accelerator Division /SPring-8
518
WP097 Development of Trandition Radiation Type Bunch Length Measurment System
Tatsuyuki SAKURAI, Hirokazu MAESAKA, Tsumoru SHINTAKE;
RIKEN/SPring-8
521
WP098 Drift-control of Electron Beam Orbit for Stabilization of SASE Laser Power in the SCSS Prototype Accelerator
Shinichiro TANAKAA), Kazuaki TOGAWAB), Makina YABASHIB), Teruaki HASEGAWAA), Masaya OKAA), Taichi HASEGAWAA), Yuji OTAKEB), Hitoshi TANAKAB);
A) JASRI/SPring-8, B) RIKEN/SPring-8
524
WP099 Property of Electron Bunch Compression at SCSS Test Accelerator
Kazuaki TOGAWA, Hitoshi TANAKA, Toru HARA, Yuji OTAKE;
SPring-8 Joint-Project for XFEL/RIKEN
527
WP100 Pricise RF Control System of SCSS Test Accelerator
Hirokazu MAESAKAA), Takashi OHSHIMAA), Naoyasu HOSODAA), Toru FUKUIA), Takahiro INAGAKIA), Sunao TAKAHASHIB), Teruaki HASEGAWAB), Shin-ichiro TANAKAB), Masanobu KITAMURAC), Yuji OTAKEA), Hitoshi TANAKAA);
A) RIKEN, XFEL Joint Project / SPring-8, B) JASRI, XFEL Joint Project / SPring-8, C) Nichizou Electronic Control Corporation
530
WP101 Timing Control of the Electrostatic Beam Deflector to Stabilize EUV Laser at the SCSS Test Accelerator
Naoyasu HOSODAA), Takashi OHSHIMAA), Kazuaki TOGAWAA), Hirokazu MAESAKAA), Hitoshi TANAKAA), Yuji OTAKEA);
A) RIKEN/SPring-8
533
WP102 Spectral Characteristics of the Seeded FEL at the SCSS Test Accelerator
Takanori TANIKAWAA),B),D), , Toru HARAC),D), Guillaume LAMBERTE), Yoshihito TANAKAC),D), Takashi TANAKAC),D), Hideo KITAMURAC), Tsumoru SHINTAKEC),D), Tetsuya ISHIKAWAC),D), Masahiro KATOHA),B), Marie-emmanuelle COUPRIEF);
A) The Graduate University for Advanced Studies, B) UVSOR facility, Institute for Molecular Science, C) SPring-8 Joint-Project for XFEL/RIKEN, D) RIKEN SPring-8 Centere, Harima Institute, E) Laboratoire d'optique appliquee, ENSTA, Ecole Polytechnique, F) Synchrotron SOLEIL
536
WP103 Injector System for X-ray FEL at SPring-8
Hirofumi HANAKIA), Takao ASAKAA), Hiroyasu EGOA), Hiroaki KIMURAA), Toshiaki KOBAYASHIA), Shinsuke SUZUKIA), Toru HARAB), Atsushi HIGASHIYAB), Takahiro INAGAKIB), Noritaka KUMAGAIB), Hirokazu MAESAKAB), Yuji OTAKEB), Tsumoru SHINTAKEB), Hitoshi TANAKAB), Kazuaki TOGAWAB);
A) JASRI/SPring-8, B) RIKEN/SPring-8
539
WP104 Optics of Screen Monitor for XFEL/SPring-8
Kenichi YANAGIDAA), Shinobu INOUEB), Hiromitsu TOMIZAWAA), Akihiro YAMASHITAA), Yuji OTAKEB);
A) JASRI, XFEL Joint Project /SPring-8, B) RIKEN, XFEL Joint Project /SPring-8
542
WP105 Screen Monitor Prototype for XFEL/SPring-8
Shinobu INOUEA), Kenichi YANAGIDAB), Yuji OTAKEA);
A)RIKEN, XFEL Joint Project /SPring-8, B)JASRI, XFEL Joint Project /SPring-8
545
WP106 Preparation Status of the C-band Main Linac in XFEL/SPring-8 Project
Takahiro INAGAKIA), Katsutoshi SHIRASAWAA), Chikara KONDOA), Tatsuyuki SAKURAIA), Hirokazu MAESAKAA), Takashi OHSHIMAA), Hideki TAKEBEA), Shinsuke SUZUKIB), Yoshitaka KAWASHIMAB), Tsumoru SHINTAKEA);
A) SPring-8 Joint-Project for XFEL / RIKEN, B) SPring-8 Joint-Project for XFEL / JASRI
548
WP107 Development of Klystron Pulse Power Supply for XFEL/SPring-8
Chikara KONDO, Takahiro INAGAKI, Katsutoshi SHIRASAWA, Tatsuyuki SAKURAI, Tsumoru SHINTAKE;
SPring-8 Joint-Project for XFEL/RIKEN
551
WP108 High Voltage Probe Filled Fluorinert for XFEL/SPring-8
Koichi OKADAA), Tetsuya OGAWAA), Chikara KONDOB), Takahiro INAGAKIB), Tsumoru SHINTAKEB);
A) Japan Finechem Company, Inc., B) SPring-8 Joint-Project for XFEL/RIKEN
555
WP109 High Voltage Pulse Transformer for XFEL/SPring-8 using 6.5% Silicon Doped Iron Core
Katsutoshi SHIRASAWAA), Noriaki UMEMURAB), Kazuyoshi IWAMOTOB), Takahiro INAGAKIA), Chikara KONDOA), Tatsuyuki SAKURAIA), Tsumoru SHINTAKEA);
A) SPring-8 Joint-Project for XFEL/RIKEN, B) RISHO KOGYO CO. LTD.,
559
WP110 Development of Air-pad for Position Alignment using Klystron Modulator Power Supply for XFEL Project at SPring-8
Tatsuyuki SAKURAI, Takahiro INAGAKI, Seiichi INDO, Kazuma NAKAJIMA, Tsumoru SHINTAKE;
RIKEN/SPring-8
562
WP111 Development of High Voltage Capacitor Charger for XFEL/SPring-8
Atsushi KAWASAKIA), Takanori. AOKIA), Akira TOKUCHIA), Tsumoru SHINTAKEB), Takahiro INAGAKIB), Hideki TAKEBEB), Chikara KONDOB);
A) Nichicon Kusatsu, B) SPring-8/RIKEN
565
WP112 Development of C-band RF Pulse Compressor
Kazunori OKIHIRAA), Fumiaki INOUEA), Sadao MIURAB), Hirokazu MAESAKAC), Takahiro INAGAKIC), Tsumoru SHINTAKEC);
A) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., B) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., C) RIKEN / SPring-8
568
WP113 Mass Production of C Band Accelerator System
Sadao MIURAA), Tatsuomi HASHIRANOA), Okihira KAZUNORIB), Fumiaki INOUEB), Tsumoru SHINTAKEC), Takahiro INAGAKIC), Hirokazu MAESAKAC);
A) Mitsubishi Heavy Industries, LTD., B) Mitsubishi Heavy Industries, LTD., C) RIKEN Harima Insitute/SPring-8
571
WP114 Status of the Superconducting Cavity Development for ILC at MHI
Kohei KANAOKAA), Katsuya SENNYUA), Hiroshi HARAA), Masanori MATSUOKAA);
A) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
574
WP115 Design Report of Accelerator Safety System for XFEL
Masahiro KAGOA), Tomohiro MATSUSITAA), Nobuteru NARIYAMAA), Yoshihiro ASANOB), Toru FUKUIB), Toshiro ITOGAB), Choji SAJIA), Ryotaro TANAKAA);
A) JASRI, XFEL Joint Project /SPring-8, B) RIKEN, XFEL Joint Project /SPring-8
577
WP116 Design and Construction of a Facility for XFEL
Hiroaki KIMURAA),B), Takashi OTSUKAA), Sanae ITAKURAA), Kazuo OHSHIMAA), Yoshihiro SEKIGUCHIC);
A) SPring-8 Joint-Project for XFEL/RIKEN, B)SPring-8 Joint-Project for XFEL/JASRI, C) RIKEN/Headquarters
580
WP117 Emittance Measurement of a DC Gun for Smith-purcell BackWard Wave Oscillator FEL
Kenichi NANBU, Masayuki KAWAI, Kittipong KASAMSOOK, Akira KURIHARA, Yoshinobu SHIBASAKI, Shigenobu TAKAHASHI, Hiroyuki HAMA, Fujio HINODE, Mafuyu YASUDA;
Tohoku University Laboratory of Nuclear Science
583
WP118 Development of a Yb-doped Fiber Laser Oscillator for Driving an ERL Photocathode Gun
Taisuke KAWASAKIA), Norio NAKAMURAA), Yohei KOBAYASHIB), Dai YOSHITOMIB), Kenji TORIZUKAB), Masao KURIKIC), Hiroshi KAWATAD);
A) University of Tokyo, B) National Institute of Advance Industrial Science and Technology(AIST), C) Hiroshima University, D) High Energy Accelerator Research Organization
586
WP119 Design Study of the Compact ERL Optics
Takashi SHIRAGAA), Norio NAKAMURAA), Kentaro HARADAB), Miho SHIMADAB), Shogo SAKANAKAB), Yoshinori KOBAYASHIB), Ryoichi HAJIMAC);
A) Synchrotron Radiation Laboratory, Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, B) High Energy Accelerator Research Organization, C) Japan Atomic Energy Agency
589
WP120 Development of Input Power Coupler for ERL Main Linac
Hiroshi SAKAIA), Kenji SHINOEA), Atsushi ISHIIA), Kensei UMEMORIB), Shogo SAKANAKAB), Takeshi TAKAHASHIB), Takaaki FURUYAB), Masaru SAWAMURAC);
A) Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, B) KEK, Highi Energy Accelerator Research Organization, C) Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
592
WP121 Deflecting Cavity for Beam Diagnostics of an ERL Gun
Nobuyuki NISHIMORIA), Ryoji NAGAIA), Hokuto IIJIMAA), Ryoichi HAJIMAA), Masaru SAWAMURAA), Yosuke HONDAB), Toshiya MUTOHB);
A) Energy Recovery Linac Development Group, Japan Atomic Energy Agency (JAEA), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
595
WP122 Demonstration of Isotope Imaging Method by Nuclear Resonance Fluorescence
Nobuhiro KIKUZAWAA), Ryoichi HAJIMAA), Takehito HAYAKAWAB), Toshiyuki SHIZUMAB), Hiroyuki TOYOKAWAC), Hideaki OHGAKID), Eisuke MINEHARAE);
A) Energy Recovery Linac Development Group, Japan Atomic Energy Agency, B) Laser Accelerator Group, Japan Atomic Energy Agency, C) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), D) Institute of Advanced Energy, Kyoto University, E) Laser Science and Technology Promotion Office at Tsuruga, Japan Atomic Energy Agency
598
WP123 Compensation of the RF Phase Drift for an RF Signal Distribution Cable
Ryoji NAGAI, Masaru SAWAMURA, Ryoichi HAJIMA, Nobuyuki NISHIMORI, Nobuhiro KIKUZAWA, Hokuto IIJIMA;
Energy Recovery Linac Development Group, Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
601
WP124 Analysis of Chirp-pulse Generated From ERL-FEL at Perfect Synchronism
Hokuto IIJIMAA), Ryoji NAGAIA), Nobuyuki NISHIMORIA), Ryoichi HAJIMAA);
A) Energy Recovery Linac Development Group, Japan Atomic Energy Agency
604
WP125 R&D Status of a High-brightness Electron Gun for Future ERL Light Sources
Ryoichi HAJIMAA), Ryoji NAGAIA), Hokuto IIJIMAA), Nobuyuki NISHIMORIA), Yosuke HONDAB), Toshiya MUTOB);
A) ERL Development Group, JAEA, B) Accelerator Laboratory, KEK
607
WP126 Status of ERL Superconducting Cavities for Main Linac
Masaru SAWAMURAA), Kensei UMEMORIB), Takaaki FURUYAB), Shogo SAKANAKAB), Takeshi TAKAHASHIB), Hiroshi SAKAIC), Kenji SHINOEC);
A) Japan Atomic Energy Agency, B) High Energy Accelerator Research Organization, C) The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo
610


TP001 Status of KURRI-LINAC
Naoya ABEA), Toshiharu TAKAHASHIA), Jun-ichi HORIA), Takumi KUBOTAA), Koichi SATOA), Shuji YAMAMOTOA), Ken NAKAJIMAA), Kiyoshi TAKAMIB);
A) Research Reactor Institute, Kyoto University, B) Nippon Advanced Technology Co.,LTD
613
TP002 Recent Progress and Future of Synchrotron Radiation Facility SAGA-LS
Shigeru KODA, Takatada IWASAKI, Yuichi TAKABAYASHI, Tatsuo KANEYASU;
Saga Light Source
616
TP003 Status and Future Plan of HSRC
Atsushi MIYAMOTOA), Kiminori GOTOA), Hiroshi TSUTSUIA),B), Toshitada HORIA);
A) Hiroshima Synchrotron Radiation Center, Hiroshima University, B) Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
619
TP004 Status of Operation and Development of Accelerators in LNS, Tohoku University
Masayuki KAWAI, Kittipong KASAMSOOK, Akira KURIHARA, Yoshinobu SHIBASAKI, Shigenobu TAKAHASHI, Kenichi NANBU, Fujio HINODE, Mafuyu YASUDA, Hiroyuki HAMA;
Laboratory of Nuclear Science (LNS), Tohoku University
622
TP005 Status of Superconducting RF Test Facility(stf)
Hitoshi HAYANO;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
625
TP006 Development of Electro Polishing(ep) Facility in KEK
Kenji UENOA), Yoshisato FUNAHASHIA), Motoaki SAWABEA), Kenji SAITOA), Takafusa SUZUKIB), Tokumi IKEDAB);
A) High Energy Accelerator Research Organization, B) Nomura Plating Co., Ltd.
628
TP007 Present Status of Synchrotron Radiation Sources in KEK
Tohru HONDA;
Photon Factory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
631
TP008 Operation Statistics of KEKB
Takeshi KAWASUMIA), Yoshihiro FUNAKOSHIB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
634
TP009 View Function of KEKB Operation Log System (Zlog)
Kenzi YOSHIIA), Takuya NAKAMURAA), Kazuro FURUKAWAB), Tatsuro NAKAMURAB), Takashi OBINAB), Noboru YAMAMOTOB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
637
TP010 Network Boot and Centralized Mamagement of KEKB Server
Tomohiro AOYAMAA), Takuya NAKAMURAA), Kenji YOSHIIA), Kazuro FURUKAWAB), Tatsuro NAKAMURAB), Shin-ichi YOSHIMOTOB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
640
TP011 Delivery of Accelerator Operation Panel Active Images and Video Image using Web Server
Takuya NAKAMURAA), Kenji YOSHIIA), Tomohiro AOYAMAA), Kazuro FURUKAWAB), Tatsuro NAKAMURAB), Takashi OBINAB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
643
TP012 Gated Beam-position Monitor and Its Application at KEKB
Takao IEIRI, Hitoshi FUKUMA, Yoshihiro FUNAKOSHI, Kazuhito Ohmi and Makoto Tobiyama;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
646
TP013 Indirect Cooling of RF-window for the KEKB ARES Cavity by using High Purity Alumina Materials
Kazuo YOSHINO, Tetsuo ABE, Tatsuya KAGEYAMA, Hiroshi SAKAI, Yasunao TAKEUCHI;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
649
TP014 Management of Archive Data in KEKB Accelerator Control System
Tatsuro NAKAMURA, Kazuro FURUKAWA;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
652
TP015 Adaptive Control of Active Filter using DSP
Toshiyuki OZAKI;
Accelerator Laboratory, KEK
655
TP016 The Pulsed Quadrupole Magnet at the KEKB Low Energy Ring
Toshihiro MIMASHI,A), Mitsuo KIKUCHIA), Takao IEIRIA), Akira TOKUCHIB), Kohji TSUCHIDAB);
A) KEK, B) Nichicon Kusatsu Corporation
658
TP017 Development of 1GHz RF System for KEKB Upgrade
Kiyokazu EBIHARA, Kazunori AKAI, Shigeru ISAGAWA, Masaaki ONO, Susumu TAKANO, Yasunao TAKEUCHI, Hiroshi NAKANISHI, Katsumi MARUTSUKA, Masato YOSHIDA;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
661
TP018 Installation of BPM Displacement Sensor in KEKB Ring
Mitsuhiro ARINAGA, Hitoshi ISHII, Masaki TEJIMA, Makoto TOBIYAMA, Shigenori HIRAMATSU, Hitoshi FUKUMA, Kenji MORI;
High Energy Accelerator Research Organization
664
TP019 Luminosity Tuning at KEKB -2
Manabu TANAKAA), Yoshihiro FUNAKOSHIB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
667
TP020 Bunch by Bunch Feedback Systems using iGp Digital Filter
Makoto TOBIYAMAA), John W. FLANAGANA), Takashi OBINAA), John D. FOXB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Stanford Linear Accelerator Center,
670
TP021 Experimental Demonstration of Movable Mask with Low Beam Impedance
Yusuke SUETSUGUA), Kyo SHIBATAA), Akira MORISHIGEB), Yasuaki SUZUKIB), Masao TSUCHIYAB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Kinzokugiken Co, Ltd.,
673
TP022 Study on Cross-section of Noncircular Beam Duct to Reduce Tune Shift Induced by Resistive-wall Wake Field
Kyo SHIBATA, Yusuke SUETSUGU;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
676
TP023 Suppression of Longitudinal Coupled-bunch Instabilities at the KEK-PF
Takashi OBINAA), Makoto TOBIYAMAA), John W. FLANAGANA), Mikito TADANOA), Toshiyuki MITSUHASHIA), W. X. CHENGB), John D. FOXB);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK) , B) Stanford Linear Accelerator Center,
679
TP024 Renovation of SR Monitor and Measurement of Emittance at the Photon Factory
Yuhji HAYASHI, Toshitada HORI and Toshiyuki MITSUHASHI;
Department of Physics, *High Energy Accelerator Research Organization
682
TP025 Digital Transverse Bunch-by-bunch Feedback System for HLS
Z. R. ZHOUA), J. H. WANGA), B. G. SUNA), L. J. HUANGA), Y. L. YANGA), Y. B. CHENA), Takeshi NAKAMURAB), Kazuo KOBAYASHIB);
A) NSRL, B) JASRI/SPring-8
685
TP026 Degradation and Restoration of Optical Cavity Mirrors for DUV FEL
Hiroshi OGAWA, Kawakatsu YAMADA, Norihiro SEI, Toshiyuki OHDAIRA, Ryouichi SUZUKI, Masato YASUMOTO, Ryunosuke KURODA;
AIST
688
TP027 Measurement of Synchrotrn Dampimg Time with Storage Ring Free Electron Lasers
Norihiro SEI, Kawakatsu YAMADA, and Hiroshi OGAWA;
Research Institute of Instrumentation Frontier, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
691
TP028 Excitation of Head-tail Oscillation for Generation of Short Pulse Synchrotron Radiation
Kazuhiro TAMURA, Kenji FUKAMI, Chikaori MITSUDA, Akira MOCHIHASHI, Takashi OHSHIMA, Jun SCHIMIZU, Yoshito SHIMOSAKI, Kouichi SOUTOME;
JASRI/SPring-8
695
TP029 Beam Loss Monitor for the SPring-8 Storage Ring
Yoshito SHIMOSAKI, Kazuo KOBAYASHI, Masaya OISHI, Masazumi SHOJI, Kouichi SOUTOME;
JASRI
698
TP030 Measurement of Betatron Coupling in SAGA-LS Storage Ring
Shigeru KODA, Yuichi TAKABAYASHI, Takatada IWASAKI, Tatsuo KANEYASU;
SAGA Light Source
701
TP031 Skew Quadrupole Magnet at the SAGA Light Source
Yoshitaka IWASAKIA), Yuichi TAKABAYASHIA), Shigeru KODAA);
A) Kyushu Synchrotron Light Research Center
704
TP032 Fast Local Bump System for Helicity Switching at the Photon Factory
Shunya MATSUBAA), Kentaro HARADAB), Takashi OBINAB), Yukinori KOBAYASHIB), Shinya NAGAHASHIB), Tsukasa MIYAJIMAB);
A) Hiroshima University, B)KEK-PF
707
TP033 Application Study of Multiturn Circulation ERL
Takeshi NAKAMURA;
JASRI / SPring-8
710
TP034 Project of MeV-gamma Photon Beam by Laser Inverse Compton Scattering in Straight Section of SPring-8 Storage Ring
Akira MOCHIHASHIA), Haruo OHKUMAA), Masazumi SHOJIA), Shinsuke SUZUKIA), Kazuhiro TAMURAA), Keigo KAWASEB), Kazuya NAKAYAMAC), Shigeki OKAJIMAC), Mamoru FUJIWARAD);
A) JASRI/SPring-8, B) Kansai Photon Science Institute, C) Center of Advanced Metrology, Chubu University, D) Research Center for Nuclear Physics
713
TP035 Status of UVSOR-II Accelerators; 2008
Masahiro ADACHIA),B), Jun-ichiro YAMAZAKIA), Kenji HAYASHIA), Masahiro KATOHA),B),C);
A) UVSOR facility, Institute for Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences, B) School of Physical Sciences, The Graduate School of Advanced Studies (Sokendai), C) Graduate School of Engineering, Nagoya University
716
TP036 Phase Shifter Prototype of a Polaization-controlled Undulator for Fast Helicity Switching
Norio NAKAMURAA), Kenji SHINOEA), Takashi SHIBUYAA), Isao ITOA), Hirofumi KUDOA), Atsushi ISHIIA), Hiroyuki TAKAKIA), Takashi TANAKAB), Hideo KITAMURAB), Teruhiko BIZENC);
A) Synchrotron Radiation Laboratory(SRL), Institute for Solid State Physics(ISSP), University of Tokyo, B) SPring-8 Center, RIKEN, C) Japan Synchrotron Radiation Research Institute(JASRI)
719
TP037 Beam Oscillation and Long-term Movement Research in KEK-ATF using the Digital BPM System "Libera"
Isao ITOA), Norio NAKAMURAA), Hiroshi SAKAIA), Takashi NAITOB), Nobuhiro TERUNUMAB), Toshiya MUTOB), Hitoshi HAYANOB), Masao KURIKIC);
A) Institute for Solid State Physics, the University of Tokyo, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), C) Hiroshima University
722
TP038 Beam Injection Study by using a Pulsed Sextupole Magnet at the PF-ring
Hiroyuki TAKAKIA), Norio NAKAMURAA), Yukinori KOBAYASHIB), Kentaro HARADAB), Tsukasa MIYAJIMAB), Akira UEDAB), Shinya NAGAHASHIB), Takashi OBINAB), Tohru HONDAB), Miho SHIMADAB);
A) ISSP, Univ. of Tokyo, B) KEK
725
TP039 Status of a Pulsed Quadrupole Magnet Injection at the PF-AR
Hiroyuki TAKAKIA), Norio NAKAMURAA), Yukinori KOBAYASHIB), Kentaro HARADAB), Tsukasa MIYAJIMAB), Akira UEDAB), Shinya NAGAHASHIB), Takashi OBINAB), Kensei UMEMORIB), Miho SHIMADAB);
A) ISSP, Univ. of Tokyo, B) KEK
728
TP040 Timing Feedback Sysytem for the Kikcer Pulse
Takashi NAITOA), Atsushi HAYAKAWAB);
A) High Energy Accelerator Research Organization(KEK), B) Kanto Information Service Co. Ltd.
731
TP041 Simulation of a Beam Extraction using a Fast Q-magnet Assisted with RFKO
Tetsuya NAKANISHI, Kohei TSURUHA;
College of Industrial Technology, Nihon University
734
TP042 Coherent Synchrotron Radiation Burst From Electron Storage Ring Under External RF Modulation
Yoshihiko SHOJIA), Kouji TAKEDAA), Toshiharu TAKAHASHIB);
A) NewSUBARU/SPring-8, University of Hyogo, B) Research Reactor Institute, Kyoto University
737
TP043 Beryllium Mirror for Electron Beam Diagnostics using Visible Synchrotron Radiationlight at NewSUBARU
Yoshihiko SHOJI, Kouji TAKEDA;
NewSUBARU/SPring-8
740
TP044 Improvement of Laser Wire Monitor at NewSUBARU
Satoshi HASHIMOTO;
Laboratory of Advanced Science and Technology for Industry, University of Hyogo NewSUBARU
743
TP045 3D Simulation Study of Ion Trap in Storage Ring
Satoshi HASHIMOTO;
Laboratory of Advanced Science and Technology for Industry, University of Hyogo NewSUBARU
746
TP046 Status of Accelerator Design for Central Japan Synchrotron Radiation Research Facility Project
Yoshifumi TAKASHIMAA), Masahiro KATOHC),A), Masahito HOSAKAA), Naoto YAMAMOTOA), Hiroyuki MORIMOTOA);
A) Synchrotron Radiation Research Center, Nagoya University, B) Graduate School of Science, Nagoya University, C) Institute for Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences
749
TP047 Superconducting Magnets for Central Japan Synchrotron Radiation Research Facility Project
Mitsuhiro YOSHIDAA), Yoshihumi TAKASHIMAA), Masahiro Katoh A)B), Masato HOSAKAA), Naoto YAMAMOTOA), Hiroyuki MORIMOTOA), Masami TORIKOSHIC);
A) Nagoya University, B) Institute for Molecular Science, C) National Institute of Radiological Sciences
752
TP048 Orbit Correction in Electron Storage Ring for Central Japan Synchrotron Radiation Research Facility Project
Yasuhiro SUZUKIA),B), Masahiro KATOHA),B), Yoshifumi TAKASHIMAA), Masato HOSAKAA), Naoto YAMAMOTOA), Hiroyuki MORIMOTOA);
A) Nagoya University, B) Institute for Molecular Science
755
TP049 Pulse Electric Power Compensation for Accelerator Power Supply
Hikaru SATOA), Takakazu SHINTOMIB), Toshifumi ISEC), Shinichi NOMURAD);
A) Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization, B) Advanced Research Institute for the Sciences and Humanities, Nihon University, C) Graduate School of Engineering, Osaka University, D) Research Laboratory for Nuclear Reactors in Tokyo Institute of Technology
758
TP050 Magnet Installation and Alignment for the Fuji Test Beam Line at KEKB
Yasunobu OHSAWA, Kazumi EGAWA, Mika MASUZAWA;
KEK
761
TP051 Laser Bunch Slicing at UVSOR-II with Low Alpha Optics
Miho SHIMADAA), Masahiro KATOHA), Masahiro ADACHIA), Takanori TANIKAWAA), Hisashi CHIBAA), Shin-ichi KIMURAA), Masahito HOSAKAB), Naoto YAMAMOTOB), Yoshifumi TAKASHIMAB), Toshiharu TAKAHASHIC);
A) UVSOR facility, Institute for Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences, B) Graduate School of Engineering, Nagoya University, C) Research Reactor Institute, Kyoto University
764
TP052 Development of a New Highly Bright X-ray Generator
Satoshi OHSAWAA), Ikeda MITSUOA), Takashi SUGIMURAA), Noriyoshi SAKABEB),C);
A) Accelerator Laboratory, KEK, B) Institute of Materials Structure Science, KEK, C) Foundation for Advancement of International Science
767
TP053 Radiation Resistivity Characteristics of a Linear Motion Guide using the Rice-Bran-Ceramic Slider
Yuichi WATANABEA), Joichi KUSANOB), Kazuo HOKKIRIGAWAC), Takeshi YAMAGUCHIC), Yoshiharu SHIRATAD);
A) High Energy Accelerator Research Organization, B) Japan Atomic Energy Agency, C) Tohoku University, D) PREFACT Co.,LTD
770
TP054 Upgrade of Accelerator Radiation Safety System for SPring-8
Choji SAJIA), Hirofumi HANAKIA), Masahiro KAGOA), Takemasa MASUDAA), Tomohiro MATSUSHITAA), Haruo OKUMAA), Kouichi SOUTOMEA), Masaru TAKAOA), Shinsuke SUZUKIA), Ryotaro TANAKAA), Masashi TOKOA), Hiroto YONEHARAA);
A) JASRI/SPring-8
773
TP055 Developemt of OPT-VME Boards Towards the Unification of Optical-linked Remote I/O System at SPring-8
Takemasa MASUDAA), Toru FUKUIB), Togo KUDOA), Toru OHATAA), Ryotaro TANAKAA);
A) JASRI/SPring-8, B) RIKEN/SPring-8
776
TP056 Construction of Linux Computer System for Acceleration Equipment
Ryosen FUJIHARAA), Akihiro YAMASHITAA), Masahiko KODERAA), Masaru TAKAOA), Takashi HAMANOA), Toko HIRONOA), Masamichi YOSHIOKAB), Hideyuki HIRAYAMAB), Takamitsu KATSUBEB), Shoji MATONOB), Makoto HASEGAWAB), Kazuyuki KAJIMOTOB);
A) Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/SPring-8), B) SPring-8 Service Co., Ltd. (SES)
779
TP057 Development of High Resolution Large Display for SPring-8 Central Control Room
Takashi HAMANO, Akihiro YAMASHITA, Ryosen FUJIHARA;
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI)
782
TP058 Development of a PC/104-Plus Based CPU Module with Power Over Ethernet Capability
Miho ISHIIA), Takemasa MASUDAA), Toru OHATAA), Ryotaro TANAKAA);
A) Japan Synchrotron Radiation Research Institute
785
TP059 Plan of Multi-pulse X-ray Source Based on Inverse Compton Scattering and Present Status at Waseda University*
Chiaki IGARASHIA), Tomoko GOWAA), Kazuyuki SAKAUEA), Yoshimasa HASAA), Akihiko MASUDAA), Naoya MITSUDAA), Masakazu WASHIOA), Kiminori USHIDAB), Junji URAKAWAC), Hitoshi HAYANOC), Akihiro OSHIMAD), Shigeru KASHIWAGID), Ryunosuke KURODAE);
A) Research Institute for Science and Engineering, Waseda University (RISE), B) RIKEN, C) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), D) Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University (ISIR), E) The University of Tokyo, F) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
788
TP060 Present Status of Pulse Radiolysis System with Photo Cathode RF-gun at Waseda University
Akihiro FUJITAA), Kazuyuki SAKAUEA), Tomoaki NOMOTOA), Yoshimasa HAMAA), Yuji HOSAKAA), Masakazu WASHIOA), Shigeru KASHIWAGIB), Ryunosuke KURODAC), Kiminori USHIDAD);
A) Research Institute for Science and Engineering, Waseda University (RISE), B) The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University (ISIR), C) Advanced Industrial Science and Technology (AIST), D) The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)
791
TP061 Experiments on Laser-plasma Acceleration at Nuclear Professional School, the University of Tokyo
Atsushi YAMAZAKIA), Akira MAEKAWAA), Kazuyoshi KOYAMAA), Mitsuru UESAKAA), Tomonao HOSOKAIB), Alexei ZHIDKOVC);
A) Nuclear Professional School, the University of Tokyo, B) Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, C) Central Research Institute of Electric Power Industry
794
TP062 X-ray Imaging Test using 950 keV X-band Linac Based NDT System
Tomohiko YAMAMOTOA), Takuya NATSUIA), Ki woo LEEA), Yoshihiro TANIGUCHIA), Eiko HASHIMOTOA), Fumito SAKAMOTOA), Mitsuru UESAKAA), Naoki NAKAMURAB), Masashi YAMAMOTOB), Eiji TANABEB);
A) Nuclear Professional School, the University of Tokyo, B) Accuthera Inc.
797
TP063 Development of Coherent Terahertz Light Source using Very Short Electron Bunch *
Fujio HINODE, Masayuki KAWAI, Akira KURIHARA, Yoshinobu SHIBASAKI, Shigenobu TAKAHASHI, Kenichi NANBU, Hiroyuki HAMA, Mafuyu YASUDA;
Laboratory of Nuclear Science, Tohoku University
800
TP064 Harmonic Generation of the FEL using NLO Ii*
Ken HAYAKAWAA), Toshinari TANAKAA), Yasushi HAYAKAWAA), Keisuke NAKAOA), Kyouko NOGAMIA), Takeshi SAKAIB), Isamu SATOB);
A) Institute of Quantum Science, Nihon University, B) Advanced Research Institute for the Science and Humanities, Nihon University
803
TP065 Angular Distribution Measurement of OTR on Uneven Metal Surface
Shusuke NISHIYAMA, Nobuyuki MIYAMOTO, Satoshi TOMIOKA, Tomoaki HINO;
Graduate School of Engineering, Hokkaido University
806
TP066 Radiation Monitoring Around Accelerators using Nuclear Emulsion
Yoshitaka TAIRAA), Kunihiro MORISHIMAA), Kaname HAMADAA), Toshiyuki NAKANOA), Masahiro KATOHB), Jyun-ichiro YAMAZAKIB), Masahito HOSAKAC);
A) Graduate School of Science, Nagoya University, B) UVSOR, Institute for Molecular Science, C) Graduate School of Engineering, Nagoya University
809
TP067 Stabilization of Optical Cavity of UVSOR-II Free Electron Laser
Masashi KOIKEA)B), Masahito HOSAKAA), Masahiro Katoh A)B), Yoshifumi TAKASHIMAA), Naoto YAMAMOTOA), Masahiro ADACHIB), Takanori TANIKAWAB), Jun-ichiro YAMAZAKIB);
A) Graduate School of Engineering, Nagoya University, B) UVSOR facility Institute for Molecular Science
812
TP068 Precise Control of Cooling Water System for Stabilization of Linac at LEBRA in Nihon University?
Takeshi SAKAIA), Toshinari TANAKAB), Ken HAYAKAWAB), Yasushi HAYAKAWAB), Takao KUWADAA), Yumiko TAKAHASHIB), Keisuke NAKAOB), Kyoko NOGAMIB), Manabu INAGAKIA), Isamu SATOA);
A) Advanced Research Institute for the Sciences and Humanities (ARISH), Nihon University, B) Institute of Quantum Science, Nihon University
815
TP069 Development of an Accelerator Mass Spectrometry System using the Large Tandem Accelerator at the University of Tsukuba
Kimikazu SASAA), Yasuo NAGASHIMAA), Tsutomu TAKAHASHIA), Keisuke SUEKIA), Yuki TOSAKIA), Michiko TAMARIA), Takahiro AMANOA), Toshiyuki OKIA), Shouzou MIHARAA), Hiroshi MATSUMURAB), Norikazu KINOSHITAB), Kotaro BESSHOB), Yuki MATSUSHIC);
A) AMS Research Group, Tandem Accelerator Complex, University of Tsukuba, B) Radiaction Science Center, KEK, C) MALT, Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo
818
TP070 Present Status of KEK Injector Upgrade for Fast Beam-mode Switch
Masanori SATOHA);
A) Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
821
TP071 High-field Experiment with Narrow Waveguide
Kazue YOKOYAMA, Toshiyasu HIGO, Shuji MATSUMOTO, Shigeki FUKUDA, Noboru KUDOH, Yasuo HIGASHI, Yuichi WATANABE;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
824
TP072 Series Tests of High Gradient Single-cell Superconducting RF Cavities
Fumio FURUTA, Kenji SAITO, Takayuki SAEKI, Hitoshi INOUE, Yuichi MOROZUMI;
KEK, High Energy Accelerator Research Organization
827
TP073 Rinsing Tests of Single-cell Srf Cavities with End-group
Fumio FURUTAA), Kenji SAITOA), Hitoshi INOUEA), Yuichi MOROZUMIA), Juho HONGB);
A) KEK, High Energy Accelerator Research Organization, B) POSTECH, Pohang University of Science and Technology
830
TP074 Field Flatness Study on 9-cell Srf Cavities
Fumio FURUTA, Kenji SAITO;
KEK, High Energy Accelerator Research Organization
834
TP075 Higher Availability with ATCA and Redundant IOC
Artem KAZAKOVA),B), Kazuro FURUKAWAA), Masanori SATOHA), Tsuyoshi SUWADAA), Shinichiro MICHIZONOA);
A) KEK, B) SOKENDAI
837
TP076 Estimation of Lorentz Detuning for ILC Superconducting Cavities
Masashi YAMAMOTOA), Fumio FURUTAB), Takayuki SAEKIB), Yasuo HIGASHIB), Toshiyasu HIGOB), Kenji SAITOB);
A) Department of Electrical and Computer Engineeringļ¼Œ Akita National College of Technology, B) High Energy Accelerator Research Oganizaioin (KEK)
840
TP077 Conceptual Design Study on a Tabletop Seeded-THz FEL
Keisuke HIGASHIMURAA), Hideaki OHGAKIA), Toshiteru KIIA), Ryota KINJOA), Young Uk JEONGB), Heisyun ZENA), Kai MASUDAA);
A) Institute of Advanced Energy, Kyoto University, B) Korea Atomic Energy Research Institute
843
TP078 Design Study on a Short-period Hybrid Staggered Array Undulator by Use of High-Tc Superconductor Bulk Magnets
Ryota KINJOA), Toshiteru KIIA), Heishun ZENA), Keisuke HIGASHIMURAA), Kai MASUDAA), Kazunobu NAGASAKIA), Hideaki OHGAKIA), Young Uk JEONGB);
A) Institute of Advanced Energy, Kyoto University, B) Korea Atomic Energy Research Institute
846
TP079 Development of a Piston Utilizing Carbon-cluster As a Pressure Transmission Medium at Low Temperature
Yasuo HIGASHI, Yasuo AJIMA, Nobuhiko SATO;
High Energy Accelerator Research Organization
849
TP080 New HOM Coupler Design for ERL Injector at KEK
Ken WATANABEA), Shuichi NOGUCHIA), Hitoshi HAYANO,A), Eiji KAKO,A), Toshio SHISHIDO,A);
A) KEK
852
TP081 Manufacturing of Improved Type STF Baseline SC Cavities
Toshio SHISHIDO, Shuichi NOGUCHI, Eiji KAKO;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
-
TP082 Slicing Method for Niobium Ingot and Its Srf Cavity Performance
Kenji SAITOA), Fumio FURUTAA), Hitoshi INOUEA), Hiroaki UMEZAWAB), Koichi TAKEUCHIB), Kiyokazu NISHIMURAC), Tatsumi HAMAZAKID), Jun OYAD);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Tokyo Denkai Co. Ltd., C) Co. Ltd. TKX, D) Toyo Advanced Technologies Co. Ltd.
855
TP083 RF Instability Due to Passband of Tm010 Mode in STF
Takako MIURA, Hiroaki KATAGIRI, Toshihiro MATSUMOTO, Shinichiro MICHIZONO, Yoshiharu YANO, Shigeki FUKUDA;
High Energy Accelerator Research Organization
858
TP084 Performance of LLRF System at STF in KEK
Shinichiro MICHIZONO, Hiroaki KATAGIRI, Toshihiro MATSUMOTO, Takako MIURA, Yoshiharu YANO, Shigeki FUKUDA;
High Energy Accelerator Organization (KEK)
861
TP085 Maintenance Activity of Klystrons and Thyratrons in KEK Electron-positron Linac (II)
Tomoyuki TOUFUKUA), Yasuo IMAIA), Hiroki KUMANOA), Masao BABAA), Tetsuo MOROTOMIA), Mitsuo AKEMOTOB), Hiroaki KATAGIRIB), Tetsuo SHIDARAB), Tateru TAKENAKAB), Hiromitsu NAKAJIMAB), Katsumi NAKAOB), Hiroyuki HONMAB), Toshihiro MATSUMOTOB), Shuji MATSUMOTOB), Hideki MATSUSHITAB), Takako MIURAB), Shinichiro MICHIZONOB), Yoshiharu YANOB), Mitsuhiro YOSHIDAB), Shigeki FUKUDAB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co.,Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
864
TP086 High Power Test of Waveguide Components for KEK STF Power Distribution System
Tateru TAKENAKAA), Hideki MATSUSHITAA), Toshihiro MATSUMOTOA), Mitsuo AKEMOTOA), Hiroaki KATAGIRIA), Katsumi NAKAOA), Hiromitsu NAKAJIMAA), Yoshiharu YANOA), Shinichiro MICHIZONOA), Hiroyuki HONMAA), Shuji MATSUMOTOA), Mitsuhiro YOSHIDAA), Tetsuo SHIDARAA), Sergei KAZAKOVA), Shigeki FUKUDAA), Shuichi AIZAWAB), Yusuke KAWANEB), Shinji OKAMOTOC);
A) High Energy Accelerator Research Organization(KEK), B) Japan Nihon Koshuha Co.,LTD, C) Furukawa C&B Co.,LTD
867
TP087 Digital Low-level RF Control System using Multiintermediate Frequencies
Toshihiro MATSUMOTO, Hiroaki KATAGIRI, Takako MIURA, Shinichiro MICHIZONO, Yoshiharu YANO, Shigeki FUKUDA;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
870
TP088 High Speed Data Acquisition System using FPGA for LLRF Measurement and Control
Hiroaki KATAGIRI, Shigeki FUKUDA, Toshihiro MATSUMOTO, Takako MIURA, Shinichiro MICHIZONO, Yoshiharu YANO, Mitsuhiro YOSHIDA;
High energy accelerator research organization
873
TP089 Update of High-power Klystron Modulator Contorl System
Yoshiharu YANO, Hiromitsu NAKAJIMA, Hiroyuki HONMA, Mitsuo AKEMOTO, Tetsuo SHIDARA, Shigeki FUKUDA;
High Energy Accelerator Research Organization
876
TP090 Development of Self-healing Capacitors for Klystron Modulators
Mitsuo AKEMOTOA), Syusaku TUJIOB);
A) High Energy Accelerator Research Organization(KEK), B) Nichicon Kusatsu Corporation
879
TP091 L Band 500kW Isolator
Yusuke KAWANEA), Tateru TAKENAKAB), Hideki MATSUSHITAB), Toshihiro MATSUMOTOB), Shigeki FUKUDAB), Shuichi AIZAWAA), Shigetsugu TSURUOKAA);
A) Nihon Koshuha Co., Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
882
TP092 Present Status of Laser Undulator Compact X-ray Source (LUCX) (3)
Masafumi FUKUDAA), Sakae ARAKIA), Abhay DESHPANDEA), Yasuo HIGASHIA), Koichiro HIRANOD), Shengguang LIUA), Toshiya MUTOA), Yosuke HONDAA), Kazuyuki SAKAUEB), Noboru SASAOC), Mikio TAKANOE), Takashi TANIGUCHIA), Nobuhiro TERUNUMAA), Junji URAKAWAA), Yoshio YAMAZAKID);
A) High Energy Accelerator Research Organization, B) Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, C) Facility of Science, Kyoto University, D) Japan Atomic Energy Agency, E) Saube Co., Ltd.
885
TP093 Construction of the Vertical Test System for the Superconducting Cavity in KEK-STF
Yasuchika YAMAMOTOA), Hitoshi HAYANOA), Eiji KAKOA), Shuichi NOGUCHIA), Masato SATOHA), Toshio SHISHIDOA), Kensei UMEMORIA), Ken WATANABEA), Hiroshi SAKAIB), Kenji SHINOEB), Masaru SAWAMURAC);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), B) Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, C) Japan Atomic Energy Agency
888
TP094 Present Status of Klystron Modulators for the KEK Electron-positron Injector Linac
Mitsuo AKEMOTO, Hiroyuki HONMA, Hiromitsu NAKAJIMA, Tetsuo SHIDARA, Shigeki FUKUDA;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
892
TP095 Research of X-band High Gradient Acceleration
Toshiyasu HIGO, Shigeki FUKUDA, Yasuo HIGASHI, Noboru KUDO, Shuji MATSUMOTO, Toshikazu TAKATOMI, Kenji UENO, Yuichi WATANABE, Kazue YOKOYAMA;
KEK, High Energy Accelerator Research Organization
895
TP096 PLC-based Beam-charge Interlock System for Radiation Safety at the KEKB Injector Linacii
Eiichi KADOKURA, Tsuyoshi SUWADA, Masanori SATOH, Kazuro FURUKAWA;
Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization
898
TP097 Beam-charge Limit System for Radiation Safety at the KEKB Injector Linac (III)
Tsuyoshi SUWADA, Eiichi KADOKURA, Masanori SATOH, and Kazuro FURUKAWA;
Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization
901
TP098 New Bunch Length Monitor Utilizing a Detection of Electromagnetic Fields in Millimeter-wave Region
Tsuyoshi SUWADA2, Eiichi KADOKURA, Masanori SATOH, Kazuro FURUKAWA;
Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization
904
TP099 Present Status of KEKB Linac Positron Source
Takuya KAMITANI, Kazue YOKOYAMA, Kazuhisa KAKIHARA, Tsuyoshi SUWADA, Kazuro FURUKAWA, Mitsuo KIKUCHI, Takashi SUGIMURA, Mitsuo IKEDA, Satoshi OHSAWA;
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
907
TP100 CSR Routine for Low Energy Electron Beam in GPT
Tsukasa MIYAJIMAA), Ivan V. BAZAROVB);
A) Institute of Materials Structure Science, KEK, B) Cornell University
910
TP101 Construction of KEK-ATF Final Focus (ATF2) Beam Line
Sakae ARAKIA), Mika MASUZAWAA), Ryuhei SUGAHARAA), Nobuhiro TERUNUMAA), Junji URAKAWAA);
A) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
913
TP102 Parameter Management in KEK Linac
Takuya KUDOUA), Shiro KUSANOA), Kazuro FURUKAWAB), Masanori SATOHB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd, B) High Energy Accelerator Research Organization
916
TP103 Development of Software for Event System in KEK Linac
Shiro KUSANOA), Takuya KUDOUA), Kazuro FURUKAWAB), Masanori SATOHB);
A) Mitsubishi Electric System & Service CO., LTD., B) High Energy Accelerator Research Organization
919
TP104 RF Waveform Acquisition System at Nextef
Shinji USHIMOTOA), Naoyuki TOYOTOMIA), Toshiyasu HIGOB), Kazue YOKOYAMAB), Masanori SATOB);
A) Mitsubishi Electric System & Service Co.Ltd., B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
922
TP105 Measurement of Femtosecond Electron Bunch using Ultrafast Carrier Phenomena
Koichi KAN, Jinfeng YANG, Takafumi KONDOH, Kimihiro NORIZAWA, Yoichi YOSHIDA;
The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
925
TP106 Measurement of the Longitudinal Phase-space Distribution in the High-brightness Electron Bunch
Ryukou KATO, Shigeru KASHIWAGI, Yutaka MORIO, Yoshikazu TERASAWA, Kenichiro FURUHASHI, Goro ISOYAMA;
Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
928
TP107 Study on Energy Stability of the Electron Beam Accelerated with a Linac
Goro ISOYAMA, Ryukou KATO, Shigeru KASHIWAGI;
Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
931
TP108 Nuclear Reaction Analysis by using Ultra Low Intensity Electron Beam
Ryoya SASAKI, Ryoichi TANIGUCHI, Takao KOJIMA, Shuichi OKUDA;
Radiation Research Center, Osaka Prefecture University
934
TP109 Development of Grid Pulse Voltage Remote Controller for the LEBRA Linac
Keisuke NAKAOA), Ken HAYAKAWAA), Toshinari TANAKAA), Isamu SATOB), Takeshi SAKAIB), Yasushi HAYAKAWAA), Kyoko NOGAMIA), Manabu INAGAKIB);
A) Laboratory for Electron Beam Research and Application (LEBRA), Nihon University, B) Advanced Research Institute for the Sciences and Humanities (ARISH), Nihon University
937
TP110 Development of the Nanometer Order Vibration Control System for Advanced Accelerators
Toru SUEHIROA), Yuichi MORITAA), Satoru YAMASHITAA), Yoshinori NAKAYAMAB), Ryuhei SUGAHARAC);
A) International Center for Elementary Particle Physics (ICEPP), B) Electric Power Development Co.,Ltd, C) National Laboratory for High Energy Physics (KEK)
939
TP111 A Research on the Dependence Between the Amount of Dissolved Nb and the Distance of Electrodes in Electropolishing for ILC Superconducting Cavities
Yuichi MORITAA), Hitoshi HANOA), Fumio FURUTAB), Satoru YAMASHITAC);
A) Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo, B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), C) International Center for Elementary Particle Physics
942
TP112 Generation of Radial Polarized Laser Beam and Its Applications for Accelerator
Akira MAEKAWAA), Hiromitsu TOMIZAWAB), Mitsuru UESAKAA);
A) Nuclear Professional School, University of Tokyo, B) Japan Synchrotron Radiation Research Institute
945
TP113 Development of Modulating Permanent Magnet Sextupole Lens
Masako YAMADAA), Yoshihisa IWASHITAA), Masahiro ICHIKAWAA), Takanori SUGIMOTOA), Hiromu TONGUA), Hiroshi FUJISAWAA), Hirohiko M. SHIMIZUB), Takashi INOB), Kenji MISHIMAB), Kaoru TAKETANIB), Tamaki YOSHIOKAB), Suguru MUTOB), Takahiro MORISHIMAB), Takayuki OKUC), Jun-ichi SUZUKIC), Takenao SHINOHARAC), Kenji SAKAIC), Hiromi SATOD), Katsuya HIROTAD), Yoshie OTAKED), Yoshichika SEKIE), Shinsuke KAWASAKIF), Sachio KOMAMIYAF), Yoshio KAMIYAG), Hidetoshi OTONOG), Satoru YAMASHITAG), Peter GELTENBORTH);
A) Kyoto ICR, Uji, Kyoto, B) KEK, Tsukuba, Ibaraki, C) JAEA, Tokai, Ibaraki, D) RIKEN, Wako, Saitama, E) Kyoto University, Kyoto, F) University of Tokyo, Tokyo, G) ICEPP, Tokyo, H) ILL, Grenoble, France
948
TP114 Development of the Continuously Adjustable Permanent Magnet Quadrupole
Takanori SUGIMOTOA), Yoshihisa IWASHITAA), Masahiro ICHIKAWAA), Masako YAMADAA), Akihisa WAKITAA), Ichiro KAZAMAA), Toshiaki TAUCHIB);
A) Institute for Chemical Research Kyoto University, B) High Energy Accelerator Research Organization
951
TP115 Development of X-band Thermionic RF Electron Gun using Choke Structure
Yoshihiro TANIGUCHIA), Fumito SAKAMOTOA), Takuya NATSUIA), Tomohiko HASHIMOTOA), Eiko HASHIMOTOA), Mitsuru UESAKAA), Mitsuhiro YOSHIDAB), Toshiyasu HIGOB), Shigeki FUKUDAB), Mitsuo AKEMOTOB);
A) Department of Nuclear Engineering, School of Engineering, the University of Tokyo, B) KEK
954
TP116 Development of the Emittance Measurement System of a High Intensity Pulsed Electron Beam From NEA-GaAs Type Photocathode
Masahiro YAMAMOTOA), Naoto YAMAMOTOB), Taro KONOMIA), Yasuhide NAKAGAWAA), Hikaru SAITOA), Shoji OKUMIA), Tsutomu NAKANISHIA), Masatoshi TANIOKUB), Xiuguang JINB), Toru UJIHARAB), Yoshikazu TAKEDAB), Masao KURIKIC), Chie SHONAKAC), Daisuke KUBOC), Hiroyuki OKAMOTOC);
A) Graduate School of Science, Nagoya University, B) Graduated School of Engineering, Nagoya University, C) Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University
957
TP117 Degradation Mechanism of NEA-GaAs Photocathode Surface Analyzed by QE Mapping Data
Taro KONOMIA), Masahiro YAMAMOTOA), Yasuhide NAKAGAWAA), Hikaru SAITOA), Shoji OKUMIA), Tsutomu NAKANISHIA), Masao KURIKIB), Chie SHONAKAB), Daisuke KUBOB), Hiromi OKAMOTOB);
A) Department of Physics,Nagoya University, B) Hiroshima University, Beam physics laboratory
960
TP118 Beam Loading Compensation in Thermionic RF Gun by using RF Detuning
Heishun ZEN, Ryota KINJO, Keisuke HIGASHIMURA, Toshiteru KII, Kai MASUDA, Hideaki OHGAKI;
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
963
TP119 A New Grid Pulser for the SAGA-LS Injector Linac
Yuichi TAKABAYASHIA), Yoshitaka IWASAKIA), Tatsuo KANEYASUA), Shigeru KODAA), Katsuhide YOSHIDAA), Takio TOMIMASUA), Hideaki OHGAKIB), Kazushi HANAKAWAC);
A) SAGA Light Source, B) Institute of Advanced Energy, Kyoto University, C) Mitsubishi Electric Corporation, Energy Systems Center
966
TP120 Status of Photo-cathode Test Bench
Masao KURIKIA), Chie SHONAKAA), Daisuke KUBOA), Kenichi KANEDAA), Hiromi OKAMOTOA), Hiroyuki HIGAKIA), Kiyokazu ITOA), Masahiro YAMAMOTOB), Taro KONOMIB), Shoji OKUMIB), Tsutomu NAKANISHIB);
A) Faculty of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University, B) Fuculty of science, Nagoya University
969
TP121 Present Status of a Cs-Te Photo Cathode RF-gun at Waseda University
Tatsuya SUZUKIA), Chiaki IGARASHIA), Junji URAKAWAB), Shigeru KASHIWAGIE), Yuta KATOA), Yoshio KAMIYAD), Masao KURIKIF), Ryunosuke KURODAC), Tomoko GOWAA), Kazuyuki SAKAUEA), Toshikazu TAKATOMIB), Nobuhiro TERUNUMAB), Tomoaki NOMOTOA), Yoshimasa HAMAA), Hitoshi HAYANOB), Tachishige HIROSEA), Akihiro FUJITAA), Akihiko MASUDAA), Aki MURATAA), Masakazu WASHIOA);
A) Research Institute for Science and Engineering, Waseda University (RISE), B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK), C) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), D) International Center for Elementary Particle Physics, The University of Tokyo (ICEPP), E) The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University (ISIR), F) Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University
972
TP122 Improvement of an S-band RF-gun Cavity with a Cs-Te Photo-cathode
Aki MURATAA), Yuta KATOA), Kazuyuki SAKAUEA), Tatuya SUZUKIA), Masakazu WASHIOA), Hitoshi HAYANOB), Noboru KUDOB), Toshikazu TAKATOMIB), Nobuhiro TERUNUMAB), Junji URAKAWAB), Yoshio KAMIYAC), Ryunosuke KURODAD), Toshiteru KIIE), Jinfeng YANGF), Masao KURIKIG);
A) RISE, Waseda University, B) KEK, C) ICEPP, Tokyo University, D) AIST, E) Institute of Advanced Energy, Kyoto University, F) ISIR, Osaka University, G) Hiroshima University
975
TP123 Study of Asymmetry Between Vertical and Horizontal Emittance at SPring-8 RF Gun
Akihiko MIZUNO, Tsutomu TANIUCHI, Hideki DEWA, Hiromitsu TOMIZAWA, Kenichi YANAGIDA, Hirofumi HANAKI;
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/SPring-8)
-
TP124 Twin Electron Gun Sysytem of Spring8 Linac
Toshiaki KOBAYASHI, Takao ASAKA, Shinsuke SUZUKI, Hideki DEWA, Hiromitsu TOMIZAWA, Tamotsu MAGOME, Akihiko MIZUNO, Kenichi YANAGIDA, Hirofumi HANAKI;
Japan synchrotron radiation Research Institute (JASRI/SPring-8)
978
TP125 Electron Bunch Rotation and Measurement for Equivalent Velocity Spectroscopy
Takafumi KONDOH, Jinfeng YANG, Yoichi YOSHIDA, Koichi KAN, Haruki TANAKA, Atsushi OGATA, Kimihiro NORIZAWA, Seiichi TAGAWA;
The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
981
TP126 Development of L-band Photocathode RF Gun
Shigeru KASHIWAGIA), Ryukou KATOA), Yutaka MORIOA), Yoshikazu TERASAWAA), Kenichiro HURUHASHIA), Goro ISOYAMAA), Hitoshi HAYANOB), Toshiya MUTOB), Junji URAKAWAB), Masao KURIKIC), Chie SHONAKAC);
A) Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, B) High Energy Accelerator Research Organization, C) Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University
984